:

Kan man elda med kol i kamin?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man elda med kol i kamin?
  2. Hur stapla ved i kamin?
  3. Kan man elda med grillkol?
  4. Hur eldar man rätt i en kamin?
  5. Varför ska man absolut inte spruta bensin eller T Röd på glödande grillkol?

Kan man elda med kol i kamin?

Elda inte med kol eller kolprodukter. Elda inte med tryckimpregnerat trä – även små mängder innehåller syra som förstör kamin och skorsten. 2: Ombesörj rikligt med luft – För lite luft ger många hälsofarliga partiklar i röken. Härmed bildas det sot på glasrutan, i kaminens inre, i skorstenen osv.

Hur stapla ved i kamin?

Så här eldar du bäst: Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

Kan man elda med grillkol?

Det är viktigt att den vätska du använder är avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använder man fel typ av brännbar vätska kan det förorsaka olyckshändelser. Använd aldrig lättflyktiga brännbara vätskor som bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska.

Hur eldar man rätt i en kamin?

Så här tänder du en eld i en braskamin

  1. Se till att ventiler i kaminen är helt öppna.
  2. Placera vedträn luftigt i botten.
  3. Lägg sedan tändved i fyrkanter ovanpå
  4. Under det översta lagret lägger du tändkuddar.
  5. Nu har du byggt upp brasan för att den ska tändas i toppen.

Varför ska man absolut inte spruta bensin eller T Röd på glödande grillkol?

Att använda bensin är inte heller att rekommendera, eftersom det är ett energirikt bränsle som är svårt att dosera och kan ge upphov till ett väldigt kraftigt brandförlopp. Om man vill tända med hjälp av en brännbar vätska är tändvätska att föredra, men man måste vara försiktig.