:

Vad heter vägarna i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter vägarna i Sverige?
 2. Hur är väg 50?
 3. Vilka olika typer av vägar finns det?
 4. Hur vet man om det är privat väg?
 5. Vem får köra på enskild väg?

Vad heter vägarna i Sverige?

Sveriges vägnät - landsvägar och motorvägar (2009)

 • Europavägar.
 • Riksvägar.
 • Länsvägar. Primära länsvägar. Sekundära länsvägar. Tertiära länsvägar.

Hur är väg 50?

Väg 50 är hårt belastad och en viktig transportväg för såväl tung trafik som för pendlingstrafik. En ombyggnad till mötesfri landsväg ger både ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. Vi planerar för byggstart 2025, med cirka tre års byggtid.

Vilka olika typer av vägar finns det?

Vägar kan anpassas för fordon, djur eller fotgängare. Numera är de ofta belagda, och vanligaste vägbeläggningen är av asfalt....Innehåll

 • 4.1 Grusväg.
 • 4.2 Landsväg.
 • 4.3 2+1-väg.
 • 4.4 Motorväg.

Hur vet man om det är privat väg?

Väglagen gör ingen skillnad på privat eller enskild väg. Exempelvis en texttavla med frasen "privat väg" utan kombination med ett vägmärke säger inget om vad som gäller för motorfordonstrafik.

Vem får köra på enskild väg?

Tillåtet att gå, cykla och rida Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Men sådana förbud är ovanliga.