:

Kan stam vara korsord?

Innehållsförteckning:

 1. Kan stam vara korsord?
 2. Är stammar korsord?
 3. Finns i stam?
 4. Har stammar ord?
 5. Vilka stammar finns det?

Kan stam vara korsord?

Synonymer till stam

 • trädstam, timmerstock, stock; stjälk, stängel.
 • folkgrupp, ätt, släkte, familj, klan, härstamning.
 • djurstam, uppsättning, bestånd, besättning.
 • stomme, rot, ordstam.
 • talong i blankettblock, talong.
 • (åld.) förstäv.

Är stammar korsord?

Synonymer till stamma

 • härstamma, ha sitt ursprung, härröra. hacka, staka sig, komma av sig, tala hackigt.
 • Användarnas bidrag. emanera.

Finns i stam?

Tall och gran är uppbyggda på ett likartat sätt. I centrum av stammens tvärsnitt finns märgen som går genom hela trädet och slutar i toppen med en knopp. Märgen omsluts av veden, som kan delas in i kärna och splint, och ytterst finns ett skikt av bark.

Har stammar ord?

Stamning innebär en störning i talets rytm där man vet precis vad man ska säga men för ögonblicket är oförmögen att säga det på grund av ofrivillig repetition, förlängning eller avbrott av ett helt ljud. Stamning innebär också att man byter ut ord eller stoppar in extra ljud eller ord.

Vilka stammar finns det?

Stammar kan vara ovanjordiska (luftstam) eller underjordiska (jordstam). En ovanjordisk örtstam kallas stjälk om den bär blad, stängel om den är bladlös. Hos stråväxter (gräs, halvgräs och tågväxter) kallas den strå. En ovanjordisk, vedartad stam kallas trädstam eller buskstam.