:

Hur vet man om man har fått en stroke?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om man har fått en stroke?
 2. Vad är en TIA när man pratar om stroke?
 3. Hur länge kan man gå med en stroke?
 4. Vad är sväljsvårigheter efter stroke?
 5. Hur ska en stroke behandlas?
 6. Vilka är symptomen på stroke?
 7. Hur kan en stroke uppstå?

Hur vet man om man har fått en stroke?

Typiska strokesymtom är en plötslig känselnedsättning eller förlamning av hela eller delar av kroppens ena sida, eller som förlust av synfältet i någon riktning. Talsvårigheter är också ett vanligt symtom. Det kan då vara svårt att formulera ord, artikulera eller att förstå vad andra säger.

Vad är en TIA när man pratar om stroke?

Transitorisk ischemisk attack (TIA) är ett akut instabilt cerebrovaskulärt syndrom och ska ses som en allvarlig varningssignal för risk för utveckling av ischemisk stroke. Inom de två första dagarna efter en TIA har 5-10 % fått en stroke.

Hur länge kan man gå med en stroke?

För många är tyvärr återhämtningen ofullständig. – Den största delen av återhämtningen sker de första veckorna till månaderna efter insjuknandet. Men det finns enstaka patienter som fortsätter att förbättras efter flera år.

Vad är sväljsvårigheter efter stroke?

 • Sväljsvårigheter (dysfagi) efter stroke. Upp till 50–70 procent av de som drabbas av stroke får sväljproblem i det initiala skedet, 20 procent av dessa självläker inom de närmsta veckorna. Betonas bör dock att ju snabbare en rehabilitering sätts in desto snabbare påskyndas självläkningen.

Hur ska en stroke behandlas?

 • Diagnos och behandling av stroke En stroke bör utredas på sjukhus omedelbart. Läkare kartlägger symtomen och försöker lokalisera var skadan sitter. Vid undersökningen gör man en kartläggning av patientens sjukdomshistoria.

Vilka är symptomen på stroke?

 • Stroke – Symptom 1 Domningar eller plötslig svaghet i ansikte, armar och ben. 2 Plötslig förvirring eller svårigheter att tala och förstå. 3 Plötsliga synstörningar på ena eller bägge ögonen. 4 Plötslig yrsel, svindel, dubbelseende eller försämrad­ balans och koordination 5 Kraftig huvudvärk utan klar orsak.

Hur kan en stroke uppstå?

 • En stroke kan uppstå av många olika orsaker. Ärftlighet spelar in liksom högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, hög alkoholkonsumtion, hög ålder, diabetes, förmaksflimmer samt förträngning av halspulsådern. Stroke kan föregås av en så kallad TIA, en störning i hjärnans blodcirkulation som går över.