:

Vad är styrka?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är styrka?
  2. Vad är det som generellt påverkar rörligheten?
  3. Vad är statisk rörlighet?
  4. Vad innebär aktiv rörlighet?
  5. Vad är passiv rörlighetsträning?

Vad är styrka?

Vad betyder styrka? Definition: Styrka är muskulaturens förmåga att övervinna eller verka mot ett motstånd. Från ett mer vetenskapligt perspektiv så är styrka är ett mått på hur mycket kraft (F) man kan producera. Så om du ökar i styrka, betyder det att du kan producera mera kraft.

Vad är det som generellt påverkar rörligheten?

Aktiv rörlighetsträning: Den som töjer åstadkommer ett rörelseomfång i en led med hjälp av egen muskelkraft. Passiv rörlighet: rörelseomfånget i en led åstadkoms med hjälp av en yttre kraft t. ex. en träningspartner som hjälper till att öka rörelseomfånget i en led.

Vad är statisk rörlighet?

  • Statisk rörlighet innebär att man håller kvar töjningen i samma läge under en vis tid – antingen med aktivt eller passivt arbete. Dynamisk rörlighet är motsatsen och innebär att man uppnår ytterläget under en kort stund. Dynamisk rörlighet kan vara både aktiv och passiv, men vanligast är den aktiva varianten.

Vad innebär aktiv rörlighet?

  • Aktiv rörlighet innebär att kroppens muskler tvingas programmera in en rörlighet, vilket gör att den också kan bibehållas längre, jämfört med passiv rörlighet. Om du står upp och böjer dig framåt, tänjer du baksida lår och ländryggsmuskulaturen, vilka är rörelsens antagonister.

Vad är passiv rörlighetsträning?

  • Vid passiv rörlighetsträning utnyttjar man istället för egen muskelkraft någon form av yttre belastning för att töja en viss muskel. Denna yttre belastning kan vara den egna kroppsvikten, redskap eller en partner.