:

Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?
 2. Vad menas med Processförstärkning?
 3. Vad är Framkoppling?
 4. Vad menas med kaskadreglering?
 5. What do the recommendations for diagnosing PID mean?
 6. How is pelvic inflammatory disease (PID) diagnosed?
 7. Where can I get a PID test?
 8. What is the difference between PiD and I?

Vilka parametrar ska ställas in vid optimering av en regulator?

Vanligen avses bara P-, I- och D-parametrarna men regulatorn innehåller fler parametrar som måste optimeras. Till dessa räknas bland annat samplingshastighet och dämpning. Det är viktigt att veta hur reglerkarakteristiken ska vara innan parameteroptimeringen påbörjas. PID-parametrarna kan optimeras på flera olika sätt.

Vad menas med Processförstärkning?

Processförstärkningen (Kp) påverkas om dimensionen på styrdonet eller om mätområdet för en reglerkrets ändras. Regulatorförstärkningen (Kc) måste då också följaktligen ändras.

Vad är Framkoppling?

Framkoppling. Framgångsrik styrning kräver i allmänhet observation av vad som händer i processen så att styråtgärderna kan modifieras på basen av gjorda mätningar. Vanligtvis mäter man de variabler man önskar reglera. Detta leder till ett slutet reglersystem med återkoppling.

Vad menas med kaskadreglering?

Kaskadreglering. Kaskadreglerkretsen (eng. Cascade control) består av två reglerkretsar: en överordnad och en underordnad. Den överordnade reglerkretsen har huvudreglerstorheten som sitt ärvärde och är huvudregulatorn.

What do the recommendations for diagnosing PID mean?

 • The recommendations for diagnosing PID are intended to assist health care providers to recognize when PID should be suspected and when additional information should be obtained to increase diagnostic certainty.

How is pelvic inflammatory disease (PID) diagnosed?

 • Doctors can usually find out if you have PID by doing a pelvic exam. You may also be tested for chlamydia, gonorrhea, and other infections, because they often cause PID. Your nurse or doctor may take samples of urine, blood, and/or fluids from your vagina and cervix. In some cases, your doctor might need to do other tests or procedures.

Where can I get a PID test?

 • You can get PID testing from your doctor or local Planned Parenthood health center. PID can usually be treated with antibiotics. Rarely, PID treatment includes surgery.

What is the difference between PiD and I?

 • “I” is the accumulation of past errors, it looks at forces that happen over time; for example if a quad constantly drifts away from a set-point due to wind, it will spool up motors to counteract it A PID system can be simplified into 3 things, measurement, setpoint, and error.