:

Vad är Rörelsenedsättning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Rörelsenedsättning?
  2. Hur påverkar cerebral pares lärandet?
  3. Vad är en funktionsnedsättning 1177?
  4. Vad innebär begreppet rörelsehinder?
  5. Vad händer i hjärnan vid CP?
  6. Är cerebral pares en funktionsnedsättning?
  7. Hur fungerar CP?

Vad är Rörelsenedsättning?

Rörelsenedsättning är en funktionsnedsättning som kan se mycket olika ut och ha olika orsaker. En del är knappt märkbara. Andra är mycket omfattande. En rörelsenedsättning kan vara medfödd eller ha uppkommit på grund av skada eller sjukdom.

Hur påverkar cerebral pares lärandet?

Personer med cerebral pares, CP, når generellt lägre utbildningsnivå än personer utan CP. Förutom att CP kan inkludera intellektuell funktionsnedsättning som hämmar utbildningsnivån, visar studien även på att svårigheter med kommunikativa förmågor också är en bidragande orsak till sämre studieresultat för denna grupp.

Vad är en funktionsnedsättning 1177?

En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Vad innebär begreppet rörelsehinder?

Rörelsehinder och rörelsenedsättning är samlingsbegrepp för olika diagnoser. De vanligaste diagnoserna är Cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar och förvärvade hjärnskador som alla på något sätt skapar nedsatt rörelseförmåga.

Vad händer i hjärnan vid CP?

Cerebral pares innebär en skada i delar av hjärnan som påverkar signaler ut till musklerna. Skadan påverkar också vissa signaler runt om i kroppen som skickas tillbaka till hjärnan. Sammantaget gör det att musklerna inte lyder och att rörelser inte blir så som tänkt.

Är cerebral pares en funktionsnedsättning?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.

Hur fungerar CP?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.