:

Hur många barn vaccinerades med Pandemrix?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många barn vaccinerades med Pandemrix?
  2. Kan narkolepsi gå över?
  3. Hur många liv räddades av Pandemrix?
  4. Hur många dog i svininfluensan 2019 i Sverige?
  5. Hur många svenskar vaccinerades mot svininfluensan?
  6. Hur många räddades av svininfluensa vaccin?
  7. Hur många Fullvaccinerade har dött i Covid?
  8. Hur många dör i influensa i Sverige per år?
  9. Hur många har dött av influensa 2019?

Hur många barn vaccinerades med Pandemrix?

60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Efter vaccinationskampanjen drabbades ett ökat antal barn och unga av sjukdomen narkolepsi.

Kan narkolepsi gå över?

Sjukdomen går inte att bota men symtomen kan lindras med läkemedel. Den första beskrivningen av narkolepsi gjordes 1877 av den tyske neurologen Carl Friedrich Otto Westphal. Den franske neurologen Jean Baptiste Edouard Gélineau gav några år senare sjukdomen dess namn.

Hur många liv räddades av Pandemrix?

Beräkningar har visat att endast sex liv räddades av den massvaccinering mot svininfluensa som gjordes 2009. Men enligt stadsepidemiologen Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet är dessa beräkningar missvisande. Sannolikt räddades tio gånger fler till livet.

Hur många dog i svininfluensan 2019 i Sverige?

Fjorton svenskar har hittills avlidit av svininfluensa. Av dem tillhörde tre personer inte riskgrupperna. Smittskyddsinstitutets webb lägger nu uttabellensom följer antalet dödsfall.

Hur många svenskar vaccinerades mot svininfluensan?

– Av de nästan sex miljoner svenskar som fick Pandemrixvaccinet mot svininfluensa, utvecklade 400 personer narkolepsi – det vill säga .

Hur många räddades av svininfluensa vaccin?

Många pekar ju på vad som hände med svininfluensavaccinet 2009. För varje enskilt fall är det en ofattbar tragedi. Men den gången vaccinerade vi sju miljoner människor, 440 personer fick allvarliga biverkningar. Vi räddade liv då.

Hur många Fullvaccinerade har dött i Covid?

(Bland dessa ingår även fallen nedan som fått två doser vaccin.) Av de mer än 700 000 personer som var fullvaccinerade med två doser, har 0,2 procent eller 1 624 personer konstaterats ha covid-19. Av dessa har 6 personer fått intensivvård och 67 personer avlidit med covid-19.

Hur många dör i influensa i Sverige per år?

Och nu ser dödsfallen ut att minska markant. Hittills i år har omkring 2 100 dödsfall rapporterats in per vecka till Statistiska centralbyrån (SCB). I vanliga fall brukar siffran ligga strax under 2 000. Fler svenskar har alltså dött än vanligt.

Hur många har dött av influensa 2019?

I genomsnitt avled 685 personer per säsong i influensa enligt Socialstyrelsens re- gister. I denna sammanställning ingår de som har influensa som bidragande eller underliggande dödsorsak samt patienter som vårdats i specialistvården med en influensadiagnos och sedan avlidit inom 30 dagar oavsett dödsorsak.