:

Vad är en Lunginfarkt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Lunginfarkt?
  2. När stiger D-dimer?
  3. Vad är DTLA?
  4. Hur påverkar lungemboli hjärtat?
  5. Vad betyder dimer?

Vad är en Lunginfarkt?

Blod som har stelnat kan bilda en så kallad blodpropp. Blodproppar i benet eller andra delar av kroppen kan ibland följa med blodet till lungan. Där kan blodproppen fastna och hindra blodflödet. Blodproppar i lungorna kan i enstaka fall vara livshotande och måste därför alltid behandlas så fort som möjligt.

När stiger D-dimer?

D-Dimer är lösliga proteiner som bildas vid plasminmedierad nedbrytning av fibrin. D-Dimer är förhöjt vid ventrombos, lungembolism (VTE) och disseminerad intravasal koagulation (DIC). D-Dimerhalten stiger normalt (upp till dubbelt) under graviditet. Vid preeklampsi är nivån ytterligare förhöjd.

Vad är DTLA?

Datortomografi (DT) av lungartärerna (DTLA) för diagnostik av akut lungembolism (LE) sker genom tvärsnittsavbildning av lungans artärer efter injektion av jodhaltiga kontrastmedel via en armven. Embolierna framträder som urspaningar i de kontrastförstärkta artärerna.

Hur påverkar lungemboli hjärtat?

Den största risken vid lungemboli är inte att lungan tar skada, utan att hjärtats högra sida mår dåligt av den belastning som uppstår då blodet inte kan pumpas vidare. Detta leder till hjärtsvikt och till att hela blodcirkulationen mellan hjärtat och lungorna kollapsar.

Vad betyder dimer?

D-dimer är ett specifikt proteinfragment som uppstår efter det att en blodpropp brutits ned, så kallad fibrinolys. Fibrin/fibrinogen degradationsprodukter bildas när fibrin och fibrinogen bryts ner under inverkan av det proteolytiska enzymet plasmin.