:

Vad menas med Nattblindhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Nattblindhet?
 2. Hur ärvs retinitis pigmentosa?
 3. Vad är Retinoschisis?
 4. Vilket av följande försämrar mörkerseendet?
 5. What is retinitis pigmentosa?
 6. What tests are used to diagnose retinitis pigmentosa?
 7. What is the best treatment for late-stage retinal detachment?
 8. What are the tests for retinal detachment?

Vad menas med Nattblindhet?

Stavarna påverkas oftast först. Då utvecklar du nattblindhet. Det innebär att din syn blir sämre i svagt ljus och mörker. Med tiden kan du märka att du har svårt att se åt sidorna och att du går in i saker och ting.

Hur ärvs retinitis pigmentosa?

Tidiga former av retinitis pigmentosa nedärvs vanligen autosomalt recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen. Vid varje graviditet med samma föräldrar är sannolikheten 25 procent att barnet får den muterade genen i dubbel uppsättning (en från varje förälder).

Vad är Retinoschisis?

Engelsk definition. A vitreoretinal dystrophy characterized by splitting of the neuroretinal layers. It occurs in two forms: degenerative retinoschisis and X chromosome-linked juvenile retinoschisis.

Vilket av följande försämrar mörkerseendet?

Mörkerseendet försämras även på naturlig väg med åldern bland annat eftersom pupillen blir väsentligt mycket mindre. Hålet för ljuset att ta sig in blir helt enkelt mindre. Andra förändringar som har negativ effekt på mörkerseendet är förändringar i hornhinnan. Antalet nervceller blir färre.

What is retinitis pigmentosa?

 • What is retinitis pigmentosa? Retinitis pigmentosa (RP) is a group of rare, genetic disorders that involve a breakdown and loss of cells in the retina — which is the light sensitive tissue that lines the back of the eye. Common symptoms include difficulty seeing at night and a loss of side (peripheral) vision.

What tests are used to diagnose retinitis pigmentosa?

 • An eye care professional will use an ophthalmoscope, a tool that allows for a wider, clear view of the retina. This typically reveals abnormal, dark pigment deposits that streak the retina. These pigment deposits are in part why the disorder was named retinitis pigmentosa. Other tests for RP include: Electroretinogram (ERG).

What is the best treatment for late-stage retinal detachment?

 • An artificial vision device called the Argus II has also shown promise for restoring some vision to people with late-stage RP. The Argus II, developed by Second Sight with NEI support, is a prosthetic device that functions in place of lost photoreceptor cells. It consists of a light-sensitive electrode that is surgically implanted on the retina.

What are the tests for retinal detachment?

 • Other tests for RP include: 1 Electroretinogram (ERG). An ERG measures the electrical activity of photoreceptor cells. ... 2 Visual field testing. To determine the extent of vision loss, a clinician will give a visual field test. ... 3 Genetic testing. In some cases, a clinician takes a DNA sample from the person to give a genetic diagnosis. ...