:

Hur utreder man diabetes typ 1?

Innehållsförteckning:

 1. Hur utreder man diabetes typ 1?
 2. Har jag diabetes typ 1 test?
 3. Vilka prover tas vid diabetes typ 1?
 4. Hur kan jag kolla om jag har diabetes?
 5. Vad är behandling av typ 1-diabetes?
 6. Varför uppstår diabetes typ 1?
 7. Hur behandlas typ 1-diabetes?
 8. Hur många barn drabbas av typ 1 diabetes?

Hur utreder man diabetes typ 1?

Diagnosen typ 1 diabetes ställes vanligen mycket enkelt genom: Anamnes på ökad törst och polyuri. Ett blodsockerprov eller urinprov för glukosuri. Vid glukosuri bör alltid ett B-glukos tas snarast.

Har jag diabetes typ 1 test?

HbA1c – långtidsblodsocker Friska personer under 50 år brukar ligga på max 42 mmol/mol. Om flera prover i rad överstiger 48 mmol/mol ställs i regel diagnosen diabetes typ 2. Gränsen för diabetes typ 1 går vid 52 mmol/mol.

Vilka prover tas vid diabetes typ 1?

Blodprov som mäter glukoshalten i blodet är ett av de vanligaste blodproven. Det tas framför allt för att undersöka om du har diabetes. Provet kan ibland visa om det finns andra sjukdomar.

Hur kan jag kolla om jag har diabetes?

Oftast räcker det med ett stick i fingret för att ta blodprovet. Med ett blodprov som visar halten HbA1C kan läkaren se hur blodsockervärdet har varit i genomsnitt två till tre månader före provtagningen. Blodproverna visar om du har diabetes, men inte vilken typ.

Vad är behandling av typ 1-diabetes?

 • Behandling av typ 1-diabetes. Förstora bilden. Det är sällan några problem att ta sina insulininjektioner själv. Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin.

Varför uppstår diabetes typ 1?

 • Diabetes typ 1 uppstår på grund av att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln gradvis förstörs. Orsaken till detta är inte fullständigt klarlagd, men mycket talar för att virus och autoimmuna faktorer är inblandade.

Hur behandlas typ 1-diabetes?

 • Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet, och med insulin kan cellerna ta upp sockret som finns i blodet. Du kommer att få stöd, råd och uppmuntran från ett diabetesteam.

Hur många barn drabbas av typ 1 diabetes?

 • Majoriteten av alla fall med typ 1 diabetes inträffar under barndomen. Insjuknandet är högst bland barn i åldrarna 10 till 14 år och cirka 60% av de drabbade är pojkar. På senare år har vi lärt oss att man faktiskt kan få typ 1 diabetes när som helst under livet. Det innebär att typ 1 diabetes inte endast är en barnsjukdom.