:

Vad är Vaskulitsjukdom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Vaskulitsjukdom?
  2. Vad är basalcellscancer?
  3. Vad är Urtikariell vaskulit?
  4. Hur farligt är basalcellscancer?
  5. Varför får man basalcellscancer?

Vad är Vaskulitsjukdom?

Vaskulitsjukdomar är en grupp av sjukdomar som drabbar blodkärl och kännetecknas av inflammation i kärlväggen. En detaljerad systematisk uppdatering gälande förekomst och fördelning av specifika typer av vaskulitsjukdomar har nyligen publicerats. Indelningen baseras främst på storleken av de drabbade kärlen.

Vad är basalcellscancer?

Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer. Det är en långsamt, men destruktivt, växande hudtumör som i princip aldrig ger upphov till metastaser (dottersvulster). BCC utvecklas huvudsakligen från så kallade basalceller i det djupaste skiktet av hudens yttre lager (epidermis).

Vad är Urtikariell vaskulit?

Urtikariell vaskulit (UV) kännetecknas av att urtikor persisterar minst 3-4 dagar. Vid en icke-vaskulitisk urtikaria är durationen oftast under 48 timmar. Sjukdomen är oftast begränsad till hudkostymen och kännetecknas av urtikariellt utslag, angioedema, livedo reticularis och purpura.

Hur farligt är basalcellscancer?

Basalcellscancer inte livshotande Eftersom basaliom inte är livshotande är det största problemet för patienten besvärliga ingrepp och ibland missprydande ärr.

Varför får man basalcellscancer?

Den största riskfaktorn för basalcellscancer är solens UV-strålning. Sjukdomen är dock ovanlig på ovansidan av händerna, som utsätts för mest sol, och en del människor får cancer på områden som utsatts för väldigt lite sol.