:

Vad är Koledokus?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Koledokus?
  2. Hur vet man om man har gallstenar?
  3. Vilka prover visar gallsten?
  4. Kan gallsten påverka levern?
  5. Hur vet man om man har problem med gallan?

Vad är Koledokus?

Det absoluta flertalet gallstenar bildas i gallblåsan (> 95 %) varifrån stenar i 10–15 % av fallen migrerar till koledokus. Stenar i gallblåsan kan ge gallstenskolik eller kolecystit, medan stenar i koledokus innebär risk för pankreatit eller kolangit.

Hur vet man om man har gallstenar?

Du får ont på ett skärande eller krampartat sätt under revbenen på höger sida. Smärtan kan också vara mer dov och ihållande. Det kan göra ont högt upp i magen vid mellangärdet. Smärtan strålar ut mot ryggen och höger skulderblad.

Vilka prover visar gallsten?

Vid misstänkta gallstensbesvär är ultraljudsundersökning av gallvägarna förstahandsundersökning. Vid misstanke på gallgångssten, laboratoriemässigt och/eller från ultraljud, kan MRCP utföras för närmare diagnostik. Denna diagnostik har idag lika god sensitivitet och specificitet som ERCP.

Kan gallsten påverka levern?

Inflammationen orsakas ofta av gallsten eller alkohol, men kan även bero på andra saker. Det finns saker du kan göra för att minska risken för att få en ny inflammation. Levercirros är när levern är skadad. De första symtomen kan vara svåra att lägga märke till.

Hur vet man om man har problem med gallan?

Vid inflammation i bukspottkörteln har du ont i övre delen av magen, mår illa och har feber. Inflammationen orsakas ofta av gallsten eller alkohol, men kan även bero på andra saker. Det finns saker du kan göra för att minska risken för att få en ny inflammation.