:

Vad kostar det att bli medlem i 4H?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att bli medlem i 4H?
  2. Vad gör man på en 4H-gård?
  3. Vad krävs för att bli 4H-gård?
  4. Hur många 4H gårdar finns det i Sverige?
  5. Vem driver 4H gårdarna?
  6. Vad står de 4H för?

Vad kostar det att bli medlem i 4H?

Riksorganisationens del är 170 kr för huvudmedlem och familjemedlem t.o.m 25 år. För huvudmedlem och familjemedlem från och med 26 år och äldre är Riksorganisationen del 300 kr.

Vad gör man på en 4H-gård?

4H är en internationell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. När 4H började i USA för 1902 sedan handlade det om att utbilda ungdomen för att klara sin vardag, alltså höll man kurser i hushållning, djurskötsel, odling m.m.

Vad krävs för att bli 4H-gård?

För att starta en 4H-gård behöver man först starta en 4H-klubb. Vill du veta mer om hur du går tillväga, kontakta [email protected]4h.se så hjälper vi dig vidare. Ange vilken kommun det gäller samt kontaktuppgifter till dig.

Hur många 4H gårdar finns det i Sverige?

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. Idag finns ett 30-tal gårdar runt om i Sverige. 4H-gårdarna finns för att lära barn om djur och natur i 4H:s motto “Lära genom att göra” och gårdarna håller ofta öppet för allmänheten och är gratis att besöka.

Vem driver 4H gårdarna?

Endast gård godkänd av Riksförbundet Sveriges 4H får kallas 4H-gård och därmed bruka namnet 4H-gård. Ett gott samarbete mellan riksförbund, länsförbund och dess 4H-gårds- ansvariga samt klubben som driver en 4H-gård är allas ansvar.

Vad står de 4H för?

De 4 H:na i 4H står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Tillsammans ska de arbeta mot 4H:s motto “Lära genom att göra”.