:

När får man kalla ett hus för slott?

Innehållsförteckning:

  1. När får man kalla ett hus för slott?
  2. Vem bor på slottet?
  3. Vilken stil är Stockholms slott?
  4. Vad krävs för att kallas säteri?
  5. Vad är det för skillnad på säteri och herrgård?

När får man kalla ett hus för slott?

För att en byggnad egentligen ska få kallas slott skall den ha varit bostad för en kunglig person el- ler uppförd utav staten för att användas vid repre- sentation och andra liknande tillfällen.

Vem bor på slottet?

Välkommen till ett av Europas största och mest levande slott. Slottet är H.M. Konungens officiella residens och väsentliga delar av monarkins representation äger rum här, samtidigt som stora delar av slottet är öppet året om. Slottet är arbetsplats för Kungaparet och de ämbeten som ingår i Kungl. Hovstaterna.

Vilken stil är Stockholms slott?

Baroque architectureThe Royal Palace / Architectural style

Vad krävs för att kallas säteri?

Gården bör ha varit säteri, det vill säga gården skall före reduktionen på 1680-talet ha fått säterifrihet och därmed varit befriad från grundskatter. Till gården bör ha hört ett gods bestående av underlydande gårdar med räntepliktiga bönder och/eller gårdar som inköpts och drivits i sambruk med huvudgården.

Vad är det för skillnad på säteri och herrgård?

Ett säteri är i nutida språkbruk en större herrgård. Fram till 1810 var säterier skattebefriade, och innehavet ett privilegium för adeln. Begreppet sätesgård var en synonym, som successivt föll ur bruk.