:

Vem får köra bilen försäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vem får köra bilen försäkring?
  2. Måste man äga bilen för att stå för försäkringen?
  3. Hur funkar helförsäkring på bil?
  4. Får någon annan stå på min bil?
  5. Kan man ha försäkring på en bil man inte äger?
  6. Hur länge är det värt att ha helförsäkring på bilen?

Vem får köra bilen försäkring?

Ja, försäkringen gäller för de som bor på samma adress. Du kan också låna ut din bil tillfälligt utan ersättning till någon annan, men grundregeln är att du som försäkringstagare är bilens huvudsakliga förare.

Måste man äga bilen för att stå för försäkringen?

I försäkringsvillkoren står det att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger bilen. Ägare är den som verkligen äger fordonet och har ett intresse av att försäkra det. Med ägare menas den som drabbas ekonomiskt vid en skada och kan bestämma om fordonet till exempel ska säljas.

Hur funkar helförsäkring på bil?

Helförsäkring. En helförsäkring ger det mest omfattande skyddet för din bil. Den har samma innehåll som en vanlig halvförsäkring, inklusive trafikförsäkring, samt vagnskadeförsäkring. Försäkring för vagnskada ingår enbart i helförsäkringar.

Får någon annan stå på min bil?

Nej, du får inte försäkra din bil på dina föräldrar. En bil får inte registreras på andra familjemedlemmar för att ner försäkringspremien. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare.

Kan man ha försäkring på en bil man inte äger?

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren som måste stå på försäkringen. Bilens ägare kan alltså inte teckna en bilförsäkring på någon annan, annars står denne utan försäkring. En trafikförsäkring är obligatorisk, om bilen är oförsäkrad får du betala höga böter till Trafikförsäkringsföreningen, TFF.

Hur länge är det värt att ha helförsäkring på bilen?

Detta innebär alltså att om du köper en ny bil som är yngre än tre år, behöver du bara teckna en halvförsäkring hos valfritt försäkringsbolag. När bilen sedan närmar sig sin treårsdag, är det dags att utöka försäkringen med en vagnskadeförsäkring, som är den del som kännetecknar en helförsäkring.