:

Är det väsentliga?

Innehållsförteckning:

  1. Är det väsentliga?
  2. Vad betyder Ves andningsljud?
  3. Vad betyder väsentligt normalt?
  4. Vad kallas en självlärd person?
  5. Vad menas med Vesikulära andningsljud bilateralt?

Är det väsentliga?

väsentlig i ordbok från 1870 Betydelse: Som utgör eller tillhör ett tings väsende; äfven Det samma som Hufvudsaklig.

Vad betyder Ves andningsljud?

Vesikulära andningsljud: Hörs med stetoskop och betyder att lungorna låter normalt. Rassel: En typ av ljud som kan höras med stetoskop vid exempelvis KOL eller sarkoidos. Ronki: En typ av ljud som kan höras med stetoskop vid exempelvis astma.

Vad betyder väsentligt normalt?

väsentlig, -t.: verklig, egentlig; (t. ex.) Serenius 1741 och så vidare med modern betydelse: som utgör ett tings väsende, huvudsaklig = danska væsentlig, från medellågtyska wesen(t)lich, verklig och dylikt, o. nyhögtyska.

Vad kallas en självlärd person?

Hur används ordet självlärd person? En autodidakt är en självlärd person.

Vad menas med Vesikulära andningsljud bilateralt?

Vesikulära andningsljud: Hörs med stetoskop och betyder att lungorna låter normalt. Rassel: En typ av ljud som kan höras med stetoskop vid exempelvis KOL eller sarkoidos. Ronki: En typ av ljud som kan höras med stetoskop vid exempelvis astma.