:

Vilka egenskaper har guld?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka egenskaper har guld?
  2. Vad är grundämnet guld?
  3. Vad har guld för betydelser?
  4. Vad är valutakod för guldtackor?
  5. Hur används guld till smycken?

Vilka egenskaper har guld?

Egenskaper och betydelse. Guld är kompakt, mjukt, glänsande och den mest formbara och kemiskt tåliga av alla kända metaller. Rent guld har en klart gul färg som traditionellt har ansetts tilltalande, men är så mjukt att det ensamt knappast duger till någon teknisk användning.

Vad är grundämnet guld?

  • Guld är ett grundämne, det vill säga, det består enbart av guld och det är således inte en blandning av andra ämnen. Guld är en ädel metall, den oxiderar därför inte i luft som järn, (det rostar) eller koppar, gör (den ärgar). Vidare är guld mycket motståndskraftigt mot vanliga syror och det påverkas nästan inte alls av dessa.

Vad har guld för betydelser?

  • För andra betydelser, se Guld (olika betydelser). Guld (latinskt namn Aurum, i talspråk gull) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral. Guld har den kemiska beteckningen Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld.

Vad är valutakod för guldtackor?

  • Sedan 1999 ska legeringen innehålla minst 9 karat (375) för att få kallas äkta guld. Guld är bas för den monetära standard som använts av Internationella valutafonden (IMF) och Bank for International Settlements (BIS). ISO:s valutakod för guldtackor är XAU.

Hur används guld till smycken?

  • Det mesta av allt guld som grävts fram, används till smycken. En hel del används också inom tandvården och resten går till bland annat elektronikindustrin. I naturen, så förekommer guld dels som korn och klimpar i vattendragens bottensediment (i avlagringar), och dels som bergsguld i ådror.