:

Hur kan man få hjärtinfarkt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man få hjärtinfarkt?
 2. Kan män få hjärtattack av stress?
 3. Kan män få hjärtinfarkt som barn?
 4. Kan unga få kärlkramp?
 5. Hur många är drabbade av hjärtsjukdom i Sverige?
 6. Vad är hjärtflimmer och förmaksflimmer?
 7. Vad är avvikelser i hjärtats rytm?
 8. Hur ofta uppstår hjärtrusningar Vid WPW?

Hur kan man få hjärtinfarkt?

Varningslamporna lyser rött för rökning, bukfetma, högt blodtryck och diabetes. Manligt kön, infarkt i släkten och förhöjda blodfetter är andra väl kända riskfaktorer. Vår omgivning och våra vanor har också stor betydelse.

Kan män få hjärtattack av stress?

Långvarig stress kan utlösa sjukdomen brustet hjärta eller takotsubo. Sjukdomen har många likheter med hjärtinfarkt och drabbar nästan bara kvinnor. Takotsubo-kardiomyopati eller brustet hjärta var tills för tio år sedan en relativt okänd hjärtsjukdom i Sverige.

Kan män få hjärtinfarkt som barn?

Inflammation i hjärtmuskeln, myokardit. En hjärtmuskelinflammation påverkar hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. Det här är den vanligaste inflammationen som barn kan få i hjärtat. Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen försämras om barnet får en inflammation i hjärtmuskeln.

Kan unga få kärlkramp?

Orsak till kärlkramp Instabil kärlkramp uppstår när en bit åderförfettning går sönder och det bildas en klump av koagulerat blod i kranskärlet, som täpper till kärlet ännu mer. Åderförfettning är en process som kan börja i kärlen redan i ungdomsåldern, men det ger oftast inte symtom förrän senare i livet.

Hur många är drabbade av hjärtsjukdom i Sverige?

 • Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och 2 miljoner är drabbade. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12–15 år längre än för bara trettio år sedan. Information om hjärt-kärlsjukdom

Vad är hjärtflimmer och förmaksflimmer?

 • Hjärtflimmer och förmaksflimmer. Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtat slår för fort, för långsamt eller oregelbundet.

Vad är avvikelser i hjärtats rytm?

 • Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Hur ofta uppstår hjärtrusningar Vid WPW?

 • Vid WPW (och AVNRT, se nedan) uppstår plötsliga och hjärtrusningar på mellan 1 slag per minut. Anfallen kan vara från några minuter till timmar och upphör ofta spontant. Förutom hjärtklappning kan yrsel/svimningskänsla, tryck över bröstet, andfåddhet och svimning förekomma.