:

Vilken myndighet är bäst att jobba på?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken myndighet är bäst att jobba på?
  2. Vad innebär det att arbeta statligt?
  3. Varför vill man jobba på en myndighet?
  4. Är jag statligt anställd?
  5. Är läkare statligt anställda?
  6. Vad är statligt ägt i Sverige?
  7. Vem äger staten?

Vilken myndighet är bäst att jobba på?

Bolagsverket får även vad gäller förtroende högst betyg av de granskade myndigheterna. Skatteverket följer på plats två och Polisen på plats tre.

Vad innebär det att arbeta statligt?

Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev.

Varför vill man jobba på en myndighet?

Att jobba statligt är speciellt. Jämfört med den privata sektorn har både arbetsgivaren och du som anställd fler bestämmelser att ta hänsyn till. Samtidigt finns det väldigt stora möjligheter att få användning för sin kompetens och att göra skillnad.

Är jag statligt anställd?

Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev.

Är läkare statligt anställda?

För att arbeta på en kunskapsstyrande myndighet som Socialstyrelsen krävs både kunskap om medicinska sakfrågor och kännedom om sjukvårdsorganisationen. – Som läkare på en statlig myndighet arbetar du på ett mer övergripande plan som medicinskt sakkunnig genom att göra nytta för större patientgrupper.

Vad är statligt ägt i Sverige?

I den statliga bolagsportföljen finns 44 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 135 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 700 miljarder kronor.

Vem äger staten?

Den svenska staten är landets största aktieägare och företagsägare. Regeringskansliet förvaltar 59 företag/koncerner varav 45 ägs helt och 14 tillsammans med andra. Uppskattat värde är 350–410 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till ca 200 000 personer.