:

Vad ska man läsa för att jobba på Försäkringskassan?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska man läsa för att jobba på Försäkringskassan?
  2. Vilka jobbar på BRÅ?
  3. Hur är det att jobba som utredare på Försäkringskassan?
  4. Är Brå tillförlitlig?
  5. Hur mycket tjänar en utredare på Försäkringskassan?

Vad ska man läsa för att jobba på Försäkringskassan?

Vad krävs för att bli anställd på Försäkringskassan? De i särklass största yrkesgruppen på myndigheten är handläggare och utredare. För anställning som handläggare krävs gymnasieutbildning och för anställning som utredare, och de flesta övriga yrken, krävs högskoleexamen eller motsvarande.

Vilka jobbar på BRÅ?

Här arbetar cirka 150 medarbetare med olika kompetenser – allt från kriminologer och samhällsvetare till statistiker och systemutvecklare. Brås inriktning är att: vara en attraktiv arbetsplats där alla gemensamt bidrar till kunskap och utveckling i rättsväsendet.

Hur är det att jobba som utredare på Försäkringskassan?

Som utredare på Försäkringskassan arbetar du med kvalificerade utredningar och fattar beslut utifrån lagar och regelverk. Du kan arbeta med olika delar av socialförsäkringen, exempelvis inom assistansersättning eller tandvård.

Är Brå tillförlitlig?

Sprider kunskap om brottslighet Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Brå producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Hur mycket tjänar en utredare på Försäkringskassan?

30 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.