:

Vad är Fondbetyg?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Fondbetyg?
  2. Vilka tre 3 av följande faktorer baserar Morningstar sin rating på?
  3. Vad har hänt med Morningstar?
  4. Vad är Morningstar Sustainability rating?
  5. Vad är en hållbar fond?

Vad är Fondbetyg?

Precis som med skolbetyg på elever, finns det fler bra skäl att jämföra fonder och ge dem Rating. Dels är fondbetyg en sammanfattning av information och därmed ett hjälpmedel vid fondval, men ur samhällets perspektiv hjälper de även till att motivera alla fondförvaltare att anstränga sig hårdare.

Vilka tre 3 av följande faktorer baserar Morningstar sin rating på?

I valet mellan olika fonder finns det tre grundläggande faktorer som nästan alltid brukar diskuteras: historisk avkastning, risk och kostnader.

Vad har hänt med Morningstar?

För att kunna erbjuda en mer levande sajt, som expanderar och löpande förbättras, behöver Morningstar en global plattform. Tidigare fanns en separat svensk sajt, som nu har ersatts av samma nya sajt som under år 2019 har lanserats i resten av världen. Fördelen är att våra verktyg nu blir uppdaterade med nya funktioner.

Vad är Morningstar Sustainability rating?

Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer.

Vad är en hållbar fond?

Hållbara fonder och ansvarsfulla investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.