:

Hur läker ett ligament?

Innehållsförteckning:

  1. Hur läker ett ligament?
  2. Vad är Syndesmosruptur?
  3. Vad för uppgift i kroppen har ett ligament?
  4. Hur känns Ledbandsskada?
  5. Vad är en ligamentskada?
  6. Vad är Syndesmosen?

Hur läker ett ligament?

Vad gäller partiella ligamentskador så läker sannolikt majoriteten på ca 4 veckors gipsbehandling, även om detta har varit svårt att leda i bevis. För en del av ligamentskadorna resulterar läkningen i ökad längd och minskad tension i ledbandet, vilket kan ge en dynamisk instabilitet.

Vad är Syndesmosruptur?

Ruptur av de ledband som stabiliserar framsidan av fotleden mellan vadben och skenben förekommer framför allt vid utåtrotation av fotleden. Detta sker oftast i samband med skidåkning eller fotboll.

Vad för uppgift i kroppen har ett ligament?

Ledbanden håller samman leden och hindrar att benen rör sig i fel riktning. Musklerna som sitter runt leden hjälper också till att hålla ihop leden.

Hur känns Ledbandsskada?

När en skada uppstår genom att du har utsatt knät för exempelvis en vridning så upplever man en stark smärta på insidan av knät. Konstigt nog så brukar det göra mindre ont om ledbanden går av helt än om det bara har delvis slitits av. Efter en skada i knät uppstår oftast en större eller mindre svullnad.

Vad är en ligamentskada?

Nyckelbensleden stabiliseras av ligament. När ledbanden skadas kan nyckelbenet förskjutas i varierande grad. Skadan orsakas ofta av olyckor, tacklingar eller fall. Vid lindrig skada läker ledbanden av sig självt, men fysioterapi är till stor hjälp för att förbättra muskulatur och rörelseomfång.

Vad är Syndesmosen?

En syndesmos är en fibrös led där 2 ben hålls samman av ligament eller membran. I tibiofibulära syndesmosen binds tibia och fibula ihop av: Lig. tibiofibulare anterius.