:

Vad gäller för lanternor?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller för lanternor?
  2. Måste man ha Akterlanterna?
  3. Måste man ha Ankarlanterna?
  4. Måste man tända Ankarlanterna?
  5. Vad är ett maskindrivet fartyg?

Vad gäller för lanternor?

Lanternor skall vara tända från skymning till gryning i svenskt inre vatten (skärgårdsområden). I övrigt skall lanternorna vara tända från solnedgång till soluppgång (längs kuster och på havet). Båt som endast användes i dagsljus, behöver ej vara utrustad med lanternor.

Måste man ha Akterlanterna?

Grundregeln är att båtar över 7 meters längd måste föra sidolanternor, akterlanterna och för motorbåt även topplanterna. Tänk på att en segelbåt som går för motor räknas som motorbåt. Motorbåt på väg skall föra vitt toppljus, rött och grönt sidoljus samt vitt akterljus.

Måste man ha Ankarlanterna?

Man måste inte ha ankarljus på inre vatten om man ligger på en plats som "redovisas som båthamn, eller på annan plats som är skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt." Vilket ju inte är någon tröst när någon seglar på en i mörkret. En ankarlanterna är ju enkelt fixat.

Måste man tända Ankarlanterna?

Så kan du minimera risken för kollisioner när du ligger på svaj: Tänd normalt ankarlanterna även på en trafikskyddad plats. Kalkylera med att båten, vid en vindvridning, kan svaja så att den inte längre ligger skyddad. Ankaret kan till och med dragga så båten hamnar på en plats där det är nödvändigt med ankarljus.

Vad är ett maskindrivet fartyg?

Med ”maskindrivet fartyg” avses varje fartyg som framdrivs med maskinkraft. c. Med ”segelfartyg” avses varje fartyg under segel dock under förutsättning att framdrivningsmaskineri, om sådant är installerat, ej används.