:

Vad kan orsaka struma?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan orsaka struma?
  2. Vad är underfunktion av sköldkörteln?
  3. Varför får man problem med sköldkörteln?
  4. Kan struma utvecklas till cancer?
  5. Hur mår man med sköldkörtelproblem?
  6. Kan man få hypertyreos av stress?
  7. Vad händer vid obehandlad hypotyreos?

Vad kan orsaka struma?

Struma kan orsakas av en inflammation i sköldkörteln. Det finns flera orsaker till inflammationen. Den vanligaste typen av inflammation är en kronisk inflammation i sköldkörteln, så kallad Hashimotos tyreoidit. Vid Hashimotos tyreoidit kan sköldkörteln bilda för lite hormon.

Vad är underfunktion av sköldkörteln?

Sköldkörtelns hormoner påverkar många av kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. Vid hypotyreos bildas för lite hormoner. Det kan ge många olika symtom, till exempel att du blir trött och frusen. Hypotyreos är vanligt och många har sjukdomen hela livet.

Varför får man problem med sköldkörteln?

Näringsbrister. Utan tillräcklig tillförsel av jod från mat och dryck kan inte sköldkörteln bilda normala mängder sköldkörtelhormon. Sett över hela världen är jodbrist den vanligaste orsaken till hypotyreos – men inte i västvärlden, se ovan.

Kan struma utvecklas till cancer?

Det finns ingen koppling mellan som hypotyreos/hypertyreos och sköldkörtelcancer. Du bör alltid låta en läkare undersöka om du har en knöl i sköldkörteln. I de flesta fall är det helt ofarligt. Omkring fem procent av befolkningen i Sverige har sådana knölar, men bara ett fåtal är symtom på cancer.

Hur mår man med sköldkörtelproblem?

Många olika symtom Du sover dåligt och är ofta mycket trött, både fysiskt och psykiskt. Du har hjärtklappning och hög puls. Du känner dig svag i musklerna och får darrningar, oftast i händerna. Du minskar i vikt, trots att du äter som du brukar eller mer eftersom du är hungrigare.

Kan man få hypertyreos av stress?

I vissa fall kan den övergå i för låg ämnesomsättning ‒ hypotyreos. Toxisk kris är ovanligt, men innebär snabbt ökande hormonhalter. Det kan utlösas av till exempel infektion eller stress.

Vad händer vid obehandlad hypotyreos?

Vad händer om man inte behandlar hypotyreos? Det finns en risk att utveckla myxödem (kompakt svullnad där huden blir degig och kompakt). Obehandlad hypotyreos kan leda till ökad trötthet och en successiv viktuppgång.