:

Vad heter Månghörningarna?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter Månghörningarna?
  2. Hur många former finns det?
  3. Vad heter en rektangel i 3d?
  4. Vad kallar man en femhörning?
  5. Vad heter en 7 Hörning?
  6. Vad heter en 6 Hörning?

Vad heter Månghörningarna?

De vanligaste månghörningarna i skolmatematiken är trehörningen triangel samt fyrhörningarna kvadrat, parallellogram, parallelltrapets, rektangel och romb. När alla sidor och vinklar i en månghörning är lika stora säger man att den är regelbunden.

Hur många former finns det?

Nästan all materia går att hitta i tre så kallade aggregationsformer eller faser: fast fas, vätskefas och gasfas. Luften som du andas innehåller bland annat syre i gasfas. Vattnet som du dricker består av vatten i vätskefas och trottoaren som du går till skolan på är asfalt som består av ämnen i fast fas.

Vad heter en rektangel i 3d?

Ett rätblock är en tredimensionell figur med enbart räta vinklar i dess åtta hörn, som ser ut som i illustrationen nedan. Man kan tänka på rätblock som figurer som har samma form som en typisk skokartong eller en tegelsten.

Vad kallar man en femhörning?

Lista över polygoner

NamnHörn
Fyrhörning4
Pentagon5
Hexagon6
Heptagon7

Vad heter en 7 Hörning?

Lista på olika typer av månghörningar

MånghörningNamnAntal sidor
SexhörningHexagonSex
SjuhörningHeptagonSju
ÅttahörningOktagonÅtta
NiohörningNonagonNio

Vad heter en 6 Hörning?

Hexagon, sexhörning, är en polygon som består av sex linjestycken, som bildar en sluten kurva. Vinkelsumman i en hexagon är 720° och varje hörn i en regelbunden hexgon har alltså innervinkel 120°.