:

Hur planerar man en aktivitet i naturen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur planerar man en aktivitet i naturen?
 2. Är det bra för barn att ha många aktiviteter?
 3. Vad ska man tänka på som ledare när man planerar en utomhusaktivitet?
 4. Hur kan man planera en aktivitet?
 5. Hur många aktiviteter 7 år?
 6. Hur många steg per dag 13 år?

Hur planerar man en aktivitet i naturen?

Så lyckas du planera en aktivitet i naturen

 • Välj en lämplig aktivitet. Det allra första du bör göra är att komma på en lämplig aktivitet (eller flera). ...
 • Se till att du har tillgång till allt nödvändigt material. ...
 • Välj en lämplig plats. ...
 • Planera hur ni ska ta er dit. ...
 • Håll koll på väderprognoserna.

Är det bra för barn att ha många aktiviteter?

Att boka upp så mycket som 3 olika aktiviteter varje vecka för en 6-åring kan säkert fungera om barnet samtidigt har ett starkt intresse för alla aktiviteterna, en hög energinivå, korta dagar i skolan/förskolan och föräldrar med intresse och möjlighet att engagera sig i aktiviteterna.

Vad ska man tänka på som ledare när man planerar en utomhusaktivitet?

Som ledare är det lätt att bara fokusera på vad du själv ska säga. Kanske är du lite nervös och vill snabbt sätta igång. Men glöm inte att gruppen måste känna närvaro och samhörighet. Det kan räcka med att ni samlas i en ring arm mot arm och gör en kort presentationsrunda.

Hur kan man planera en aktivitet?

I en aktivitetsplan vill man få fram vad som ska göras, var det ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Aktiviteter som ska utföras stolpas upp i exempelvis kategorier eller i den ordning som de ska utföras med en beskrivning i detalj.

Hur många aktiviteter 7 år?

För barn i åldern 7–10 år är det lämpligt med någon organiserad aktivitet 1–2 gånger i veckan. Till detta kommer idrotten i skolan och förmodligen också en del spontanidrott. I den här åldern finns det också flera lopp att välja på som kan vara en första introduktion till tävlingsmomentet.

Hur många steg per dag 13 år?

Pojkar ca 13 000-15 000 steg per dag. Flickor ca 11 000- 12 000 steg per dag. Ungdomar, pojkar och flickor ca 10.000 till 11.700 steg per dag.