:

Varför certifieringar?

Innehållsförteckning:

 1. Varför certifieringar?
 2. Vilka är den Kontrollansvariges arbetsuppgifter?
 3. Vad betyder en certifiering?
 4. Kan man byta kontrollansvarig?
 5. Kan vem som helst vara kontrollansvarig?
 6. Kan byggherren vara kontrollansvarig?
 7. Vad finns det för olika certifikat?
 8. Kan man byta ka?

Varför certifieringar?

Certifiering intygar att det du säljer uppfyller relevanta krav. Ibland kan du själv bestämma om du ska certifiera dina varor eller tjänster. Men det kan också vara obligatoriskt enligt lagar och regler eller det avtal du slutit med kunden.

Vilka är den Kontrollansvariges arbetsuppgifter?

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs.

Vad betyder en certifiering?

En certifiering är en typ av intyg eller ett bevis på att ett visst mått av förtroende har getts en produkt, tjänst, process eller person. Vanligtvis är certifieringen utfärdad av ett certifieringsorgan. Att något är certifierat innebär att det överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard.

Kan man byta kontrollansvarig?

Det är alltid du som byggherre som bestämmer vilken KA du ska anlita. Är du inte nöjd så kan du alltid byta. Det måste alltid finnas en registrerad KA under byggnationen så vill du byta så måste du se till att ha en ny KA omgående.

Kan vem som helst vara kontrollansvarig?

Det ska vara en person som är certifierad för uppgiften och som har nödvändiga erfarenheter och kunskaper om bland annat plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska helst komma in så tidigt som möjligt i projektet och redan vara insatt när bygglovshandlingar eller anmälan skickas in.

Kan byggherren vara kontrollansvarig?

Vem föreslår kontrollansvarig och när ska det göras? Om det behövs en kontrollansvarig är det byggherren som föreslår vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Vad finns det för olika certifikat?

De certifikat som finns är följande:

 • PPL - Private Pilot Licence.
 • LAPL - Light Aircraft Pilot Licence.
 • CPL - Commercial Pilot Licence.
 • ATPL - Airline Transport Pilot Licence.
 • MPL - Multi-Pilot Licence.

Kan man byta ka?

Vem är det som beställer KA och kan jag byta om jag inte är nöjd? Det är alltid du som byggherre som bestämmer vilken KA du ska anlita. Är du inte nöjd så kan du alltid byta. Det måste alltid finnas en registrerad KA under byggnationen så vill du byta så måste du se till att ha en ny KA omgående.