:

Hur vet man vilka försäkringar en avliden har?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man vilka försäkringar en avliden har?
  2. Vilket alternativ beskriver en försäkring som endast är en dödsfallsförsäkring?
  3. Vem ärver en livförsäkring?
  4. Hur bekostas en begravning?
  5. Vad händer om en förälder dör?

Hur vet man vilka försäkringar en avliden har?

Du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns genom att gå igenom försäkringsbrev, kontoutdrag och i sista hand kontakta de stora försäkringsbolagen. Det du letar efter är oftast någon form av livförsäkring. Du kan leta efter försäkringsbrev, eller årsbesked, i skriftlig form.

Vilket alternativ beskriver en försäkring som endast är en dödsfallsförsäkring?

Privat livförsäkring – en försäkring vid dödsfall som du tecknar själv. Genom att teckna en privat livförsäkring med förmånstagare skapar du en ekonomisk trygghet för din familj i händelsen av din bortgång. En livförsäkring innebär att dina efterlevande erhåller ett visst engångsbelopp om du skulle avlida.

Vem ärver en livförsäkring?

När du tecknar en livförsäkring har du ett generellt förmånstagarförordnande. I första hand utbetalas försäkringsbeloppet till din make, sambo eller registrerade partner och i andra hand till dina arvingar. Du kan själv ändra vem livförsäkringen ska utbetalas till genom ett särskilt förmånstagarförordnande.

Hur bekostas en begravning?

Det är vanligtvis kommunen eller landstinget som står för kostnaden av omhändertagandet och förvaring fram till dess att begravningsbyrån hämtar den avlidna för kistläggning och svepning. Men ibland kan transportavgifter tillkomma och det gäller främst transporter från äldreboenden och sjukhem.

Vad händer om en förälder dör?

Enligt svensk rätt ärver gifta varandra i första hand och barn ärver sina föräldrar först när båda föräldrarna har gått bort. Ett undantag från detta är om det finns särkullbarn (barn som inte är gemensamma). Dessa barn har rätt att få ut arvet från sin förälder på en gång, till skillnad från gemensamma barn.