:

Vad tjänar en Bibliotekspedagog?

Innehållsförteckning:

  1. Vad tjänar en Bibliotekspedagog?
  2. Vem ska jobba på skolbiblioteket?
  3. Var kan en bibliotekarie jobba?
  4. Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?
  5. Måste man ha skolbibliotek?

Vad tjänar en Bibliotekspedagog?

Sett till 2019 års löneläge ligger (för samtliga inom verksamhetsområdet) löneläget för den undre kvartilen 29 925 kr i månaden, medan den övre kvartilen tjänar 34 640 kr. Medianlönen enligt DIK:s lönestatistik 2019 för anställda inom arbetsområdet Bibliotek ligger på 32 500 kr.

Vem ska jobba på skolbiblioteket?

Enligt Schedvin (2020) har folkbiblioteket som roll att vara en öppen och tillgänglig funktion för medborgarna men för ett skolbibliotek, som syftar till att stärka eleverna i läsning och digital kompetens, handlar det inte om att endast ha tillgång till en öppen och tillgänglig lokal, utan om särskild kompetens och ...

Var kan en bibliotekarie jobba?

Att söka jobb inom branschen När utbildningen är klar, är det dags för dig att söka arbete som bibliotekarie. Du kan exempelvis söka tjänst hos skolbibliotek, folkbibliotek eller länsbibliotek, eller någon av alla de andra arbetsplatser där du kanjobb med denna typ av utbildning.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Måste man ha skolbibliotek?

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.