:

Vad innebär fysiska utmaningar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär fysiska utmaningar?
 2. Vad är syftet med rörelse och fysisk aktivitet?
 3. Vad är en specialpedagogisk aktivitet och vad är syftet med den?
 4. Vad menas med fysiska status?
 5. Vad menas med rörelseglädje?
 6. Hur planerar du att aktiviteten ska gå till?
 7. Varför ska man vara fysiskt aktiv?
 8. Varför använder man sig av specialpedagogik?
 9. Vad är specialpedagogiska behov?
 10. Vad är skillnaden mellan fysiskt och psykiskt?
 11. Vad händer i kroppen när man är fysiskt aktiv?

Vad innebär fysiska utmaningar?

Den fysiska aktiviteten går att gruppera i olika intensitetsnivåer. En aktivitet som har hög intensitet är fartfylld som exempelvis när barnen brottas, springer snabbt, hoppar studsmatta. Cykling, bollspel och framförande av sparkcykel är fysiska aktiviteter med rask intensitet.

Vad är syftet med rörelse och fysisk aktivitet?

Rörelse och fysisk aktivitet ger fysiska och psykiska hälsovinster hos barn och ungdomar (1). Det stärker skelettet, bygger muskler, kroppssammansättning (BMI) samt bidrar till att minska risken för framtida sjukdomar och ökar det psykiska välbefinnandet.

Vad är en specialpedagogisk aktivitet och vad är syftet med den?

Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Vad menas med fysiska status?

Ett av de enklaste sätten att hålla kolla på fysisk status är att ta reda på sin vilopuls. Det gör du genom att ta din puls när du inte är fysiskt aktiv, den idealisk tidpunkten är direkt på morgonen när du vaknat men inte riktigt stigit upp. Din vilopuls blir helt naturligt högre ju äldre du blir.

Vad menas med rörelseglädje?

Rörelseglädje handlar om en upplevelse i nuet, en fysisk sensation i kroppen som ger en lustfylld känsla inombords. Ett sätt att återknyta till den naturliga lusten i rörelse är att lägga bort prestation, mål och resultat för att istället utforska hur det är att röra kroppen bara för att det känns bra.

Hur planerar du att aktiviteten ska gå till?

I en aktivitetsplan vill man få fram vad som ska göras, var det ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Aktiviteter som ska utföras stolpas upp i exempelvis kategorier eller i den ordning som de ska utföras med en beskrivning i detalj.

Varför ska man vara fysiskt aktiv?

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.

Varför använder man sig av specialpedagogik?

Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer. Det speciella med specialpedagogik är att bevaka, belysa och sammanväga dessa faktorer för att skapa optimala förutsättningar för lärande där standardlösningar inte räcker till.

Vad är specialpedagogiska behov?

En specialpedagogisk insats för oss innebär att specialpedagogen tar reda på mer om vilka behov för lärande eleverna har. Om en elev är stressad så stödjer specialpedagogen arbetet med att förstå vilka faktorer i lärmiljöerna runt eleven som påverkar positivt och negativt.

Vad är skillnaden mellan fysiskt och psykiskt?

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så problem med den fysiska hälsan påverkar ofta det psykiska måendet och tvärtom. I begreppet psykisk hälsa ingår både psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. En god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar.

Vad händer i kroppen när man är fysiskt aktiv?

Regelbunden rörelse stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också din rörlighet och balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Att röra på sig påverkar också vikten, blodfetter, blodtryck och blodsocker i rätt riktning.