:

Hur kan man beskriva en rektangel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man beskriva en rektangel?
  2. Vad menas med konjugatregeln?
  3. Är kvadrat och rektangel samma sak?
  4. Kan en fyrkant vara en rektangel?
  5. Hur många Sidoytor har en rektangel?
  6. Hur ser en kvadrat ut?
  7. Hur räknar man ytan på en kvadrat?

Hur kan man beskriva en rektangel?

Rektangel. En rektangel är en fyrhörning som bara har räta vinklar, det vill säga att var och en av de fyra vinklarna i fyrhörningen är 90°. Att rektangelns vinklar är räta innebär att de motstående sidorna i en rektangel är lika långa.

Vad menas med konjugatregeln?

Konjugatregeln används för att multiplicera två parentesuttryck bestående av två termer var där ena uttrycket beskriver summan av termerna och det andra uttrycket beskriver differensen mellan termerna.

Är kvadrat och rektangel samma sak?

I detta steg är det viktigt att göra dem uppmärksamma på att även kvadraten är en rektangel, men ett speci- alfall av rektangel, där två närliggande sidor har samma längd.

Kan en fyrkant vara en rektangel?

En kvadrat har många likheter med en rektangel - i själva verket är en kvadrat en rektangel där alla sidor har samma längd. Att alla sidorna i en kvadrat har samma längd innebär att det blir enkelt att beräkna en kvadrats omkrets och area.

Hur många Sidoytor har en rektangel?

Det som är gemensamt för alla fyrhörningar är förstås att de har fyra hörn och har de fyra hörn så har de också fyra raka sidor. En rektangel är en fyrhörning med bara räta vinklar och om hörnen är räta vinklar, då blir automatiskt varje sida lika lång som motstående sida.

Hur ser en kvadrat ut?

Kvadrat. En kvadrat är i sin tur ett specialfall av en rektangel, där alla fyra sidorna har samma längd. Det innebär att alla kvadrater är rektanglar, och eftersom alla rektanglar är parallellogram är även alla kvadrater parallellogram.

Hur räknar man ytan på en kvadrat?

En kvadrat är ju också en rektangel, så arean får du genom att multiplicera basen med höjden. Väggen är 25 kvadratmeter. Men eftersom basen och höjden är lika långa i en kvadrat räcker det att ta vilken sida som helst gånger sig själv. Alltså sidan i kvadrat.