:

Vad är en risk och konsekvensanalys?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en risk och konsekvensanalys?
 2. Vad är arbetsgivarens ansvar?
 3. Vem eller vilka ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas?
 4. Vem ansvarar för att Arbetsmiljöplanen löpande uppdateras?
 5. Vad betyder innebär det att göra en Arbetsberedning?
 6. Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid sjukdom?
 7. För vilken typ av arbete ska en arbetsmiljöplan finnas upprättad?
 8. Måste bas u vara på plats hela tiden?
 9. Måste man ha bas U?
 10. Hur skriver man en arbetsrutin?
 11. När ska man göra en Arbetsberedning?

Vad är en risk och konsekvensanalys?

En risk och konsekvensanalys är ett vedertaget sätt för att identifiera och bedöma risker och dess efterföljande negativa påverkan på ett företag, del av företagets verksamhet eller ett projekt.

Vad är arbetsgivarens ansvar?

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Vem eller vilka ansvarar för att en arbetsmiljöplan upprättas?

Det är Bas-P som har ansvar att upprätta, eller låta upprätta, arbetsmiljöplanen om en sådan krävs för byggprojektet. Bas-P ska arbeta fram den under planeringen och projekteringen. Arbetsmiljöplanen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar.

Vem ansvarar för att Arbetsmiljöplanen löpande uppdateras?

Byggherren skall under byggskedet kontrollera att Arbetsmiljöplanen anpassas och följs vilket åligger BAS-U att genomföra. Byggherren kan skriftligen överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en Uppdragstagare.

Vad betyder innebär det att göra en Arbetsberedning?

Syftet med arbetsberedning är att skapa flyt i produktionen genom att de som ska leda och utföra ett arbetsmoment i förväg planerar arbetet tillsammans. Med rätt förutsättningar och tydlig planering av ett arbetsmoment kan risker förebyggas och arbetet kan utföras effektivt, hälsosamt och säkert.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid sjukdom?

Du som arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete senast dag 30 om arbetstagaren antas vara sjuk i minst 60 dagar. Planen ska stödja det rehabiliteringsarbete som görs på arbetsplatsen och innehålla de åtgärder som behöver genomföras för att din medarbetare ska kunna återgå i arbete.

För vilken typ av arbete ska en arbetsmiljöplan finnas upprättad?

I Sverige finns det krav från Arbetsmiljöverket att det vid byggnads- och anläggningsarbete ska finnas en arbetsmiljöplan. Varje projekt måste ha en unik arbetsmiljöplan. I den ska det framgå allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som behövs för att förhindra olycksfall.

Måste bas u vara på plats hela tiden?

En BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) behöver inte, som många tror, vara ständigt närvarande och övervaka minsta lilla aktivitet. Däremot så behöver man ha en lista med handläggande eller företrädande kontaktpersoner som kan nås under de tider som arbete bedrivs.

Måste man ha bas U?

När behövs BAS-P/BAS-U? Egentligen för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, markarbeten, renovering, sanering och dränering. Det är alltid arbetsgivarens ansvar i grunden att se till att arbeten som erfordrar en byggarbetsmiljösamordnare har en och det är byggherren som utser samordnarna.

Hur skriver man en arbetsrutin?

En rutin skall innehålla följande rubriker: Syfte – varför utförs detta arbete? Frekvens – när skall rutinen användas? Ansvar – vem skall utföra rutinen?

När ska man göra en Arbetsberedning?

Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt. Arbetsberedning bör göras vid alla bygg- och anläggningssarbeten – särskilt när arbetsmomentet: omfattar många timmar.