:

Hur blir man vald till EU-kommissionen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man vald till EU-kommissionen?
  2. Hur många platser har Sverige i parlamentet?
  3. Vilken minister får åka till ministerrådets möten?
  4. Vem representerar Finland i ministerrådet?
  5. Vem är EU ministern i Sverige?

Hur blir man vald till EU-kommissionen?

Ordföranden utser sina medarbetare Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Hur många platser har Sverige i parlamentet?

Europaparlamentsvalet i Sverige 2019 ägde rum den , då 20 ledamöter från den svenska valkretsen valdes till Europaparlamentet. Sveriges 21 mandat i Europaparlamentet.

Vilken minister får åka till ministerrådets möten?

Vilken minister som deltar i ett möte beror på vilken fråga som diskuteras. Här är det möte i rådet för utrikes frågor i december 2021. Foto: Europeiska unionen.

Vem representerar Finland i ministerrådet?

Finlands representant är ständiga representanten, ambassadören Markku Keinänen. Till Coreper II:s ansvarsområden hör: Allmänna frågor och utrikesärenden.

Vem är EU ministern i Sverige?

EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet. Företrädare från organisationerna i Pensionärskommittén och Socialminister Lena Hallengren träffades den 10 maj och diskuterade aktuella frågor.