:

Varför sprucket blodkärl i ögat?

Innehållsförteckning:

 1. Varför sprucket blodkärl i ögat?
 2. Vad beror en blödning i ögat på?
 3. Vad heter ögats olika delar?
 4. Vad är en degenerativ sjukdom?
 5. Är ögonsjukdomar ärftliga?
 6. Vilket ögontryck är normalt?

Varför sprucket blodkärl i ögat?

En blödning i ögat kommer oftast spontant, ibland efter en hostattack eller en nysning eller efter att du har gnuggat dig i ögat. När du har en blödning i ögat har ett litet blodkärl brustit och gått sönder. Blodet sprider sig över ögonvitan och syns tydligt eftersom bindehinnan är genomskinlig.

Vad beror en blödning i ögat på?

Blödning i ögat eller hyposfagma som det också kallas uppstår vanligen utan yttre orsak. Blödningen beror på att ett litet blodkärl spricker och lite blod läcker ut i omgivande vävnad. Hyposfagma kan till exempel uppstå vid nysning eller hosta.

Vad heter ögats olika delar?

Ögats olika delar.

 • Hornhinnan är känslig för smärta. Det yttersta skiktet i främre delen av ögat är hornhinnan. ...
 • Regnbågshinnan ger ögat dess färg. Regnbågshinnan ligger under hornhinnan. ...
 • Ljuset släpps in genom pupillen. ...
 • Linsen. ...
 • Ögats yttre vägg har tre lager. ...
 • Stavar och tappar är ljuskänsliga. ...
 • Gula fläcken. ...
 • Blinda fläcken.

Vad är en degenerativ sjukdom?

En degenerativ sjukdom är en sjukdom där funktionen nedsätts/upphör i celler, vävnader eller organ.

Är ögonsjukdomar ärftliga?

Ärftliga näthinnesjukdomar är den vanligaste orsaken till grav synskada hos personer i arbetsför ålder. Idag finns det cirka 5000 personer i Sverige med dessa sjukdomar. Ärftliga näthinnesjukdomar uppträder ofta tidigt i livet och är i de flesta fall långsamt progredierande.

Vilket ögontryck är normalt?

Den viktigaste riskfaktorn för glaukom är förhöjt ögontryck. "Normalt" ögontryck är 10–21 mmHg och risken ökar speciellt om ögontrycket är över 30 mmHg.