:

Hur fungerar ett leasingavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar ett leasingavtal?
  2. Vad är finansell leasing i Sverige?
  3. Vad är leasingavtal?
  4. Kan du använda leasingbil för privat bruk?
  5. Vad är operationell leasing?

Hur fungerar ett leasingavtal?

Att leasa en bil innebär att du hyr den till en fast månadsavgift under en bestämd tid. Du betalar inte någon kontantinsats eller ränta för att låna till bilen. Vad som ingår i leasingen bestäms i avtalsvillkoren. Tänk på att det inte är du som äger bilen, utan bilen ägs av uthyraren.

Vad är finansell leasing i Sverige?

  • Finansiell leasing är det vanligast förekommande sättet att leasa i Sverige. Denna typ av leasing innebär att personen som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden.

Vad är leasingavtal?

  • Leasingavtal. När leasinggivaren och leasingtagaren sluter ett avtal om leasingbilen så kallas det för leasingavtal. I avtalet så finns detaljer om leasingen så som restvärde, avtalstid, leasingform samt andra förutsättningar för leasingen.

Kan du använda leasingbil för privat bruk?

  • Om du använder din leasingbil för privat bruk så har du en förmån från företaget. Förmånen du får från företaget är skatteskyldig och kallas för förmånsbeskattning.

Vad är operationell leasing?

  • Operationell leasing, även kallat fullserviceleasing, innebär att leasingföretaget fortfarande har ansvar för produkten när den är uthyrd. Den här typen av leasing är vanligast internationellt sett och innebär att försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av leasingföretaget.