:

Hur räknar jag ut övertid?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar jag ut övertid?
  2. Hur mycket är en övertidstimme värd?
  3. Hur mycket tjänar man om man jobbar övertid?
  4. Vad är en timbank?
  5. Är det värt att jobba övertid?

Hur räknar jag ut övertid?

I de flesta avtal är övertidsersättningen månadslön delat med 72 för varje timme efter klockan 20.00 på kvällar och på helger. Om både din arbetsgivare och du vill, så kan övertidsersättningen istället tas ut i form av kompensationsledighet med 2 timmar för varje timme.

Hur mycket är en övertidstimme värd?

Inom större delen av den privata sektorn ersätts övertidsarbete mellan 06:00 och 20:00 med månadslön/94 per övertidstimme eller 1,5 timmar i kompensationsledighet. Övrig tid är ersättningen månadslön/72 eller 2 komptimmar per övertidstimme. Huvudregeln är att ersättning ska utgå i pengar, annars krävs överenskommelse.

Hur mycket tjänar man om man jobbar övertid?

Ersättningen för arbetad övertid kan antingen vara i pengar eller som tid. Jobbar du övertid mellan klockan 06.00 och 20.00 en helgfri vardag ska ersättningen vara 150 procent av din timlön. Övertid under andra tider ska ersättas med 200 procent av timlönen.

Vad är en timbank?

Timbanken beräknas utifrån de uppgifter som finns inlagda på anställningen. För att räkna fram förändringen tillämpar systemet beräkningen Arbetad tid + registrerad frånvaro - förväntad arbetstid i perioden. Summan av dessa blir den förändring som visas på lönen.

Är det värt att jobba övertid?

Det är viktigt att poängtera att även om du avtalat bort rätten till övertidskompensation så ska övertid bara komma i fråga om något oförutsett händer i verksamheten. Att planera in och räkna med regelbunden övertid för att få verksamheten att gå runt är inte förenligt med kollektivavtalen eller Arbetstidslagen.