:

Vilken kultur råder på arbetsplatsen?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken kultur råder på arbetsplatsen?
  2. Hur påverkar organisationsförändringen organisationskulturen?
  3. Vad är en bra kultur?
  4. Vad skapar en organisationskultur?
  5. Vilka konsekvenser kan uppstå vid sammanslagningar av två organisationer vars kulturer skiljer sig åt?

Vilken kultur råder på arbetsplatsen?

Organisationskultur, också kallat företagskultur, kan liknas med ett set sociala spelregler för arbetsplatsen. Det kan inkludera rutiner som morgonmöten eller fikapauser, beteenden som jargongen kollegor emellan och vilka värderingar som finns hos de anställda.

Hur påverkar organisationsförändringen organisationskulturen?

Sammanfattningsvis visar teori och tidigare forskning att organisationsförändringars genomförande är komplexa, att den existerande organisationskulturen kan påverka förändringstakten men också huruvida medarbetare uppfattar förändringen som nödvändigt och att de uppfattar sig delaktiga i förändringen.

Vad är en bra kultur?

Gemensamma kännetecken. Vad en bra företagskultur egentligen är går inte riktigt att definiera, eftersom det inte finns en utan många olika kulturer som är bra på olika sätt och för olika företag. Ändå går det att identifiera vissa gemensamma nämnare hos företag som har en god företagskultur, menar Helena Timander.

Vad skapar en organisationskultur?

Organisationskulturen kan beskrivas som summan av ett antal sociala regler som finns på arbetsplatsen. De uppstår utifrån en blandning av värderingar, attityder och beteenden hos de som jobbar och/eller uppehåller sig där. Vad de tänker, tycker och gör. Hur de är mot varandra och mot andra.

Vilka konsekvenser kan uppstå vid sammanslagningar av två organisationer vars kulturer skiljer sig åt?

Organisationskulturen kan förändras vid sammanslagningar då för- ändringen medför nya aspekter inom organisationen, vilket i sin tur påverkar organisations- kulturen. Två återkommande faktorer som fanns inom forskningsområdet var ledarskap och kommunikation.