:

Hur upplever studenter distansundervisning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur upplever studenter distansundervisning?
  2. Hur påverkas studenter av distansundervisning?
  3. Vad tycker studenter om distansundervisning?
  4. Vilka är de fyra Lärstilarna och vad innebär de?
  5. Hur har elever påverkas av distansundervisning?
  6. Hur har betygen påverkats av distansundervisningen?
  7. Vad tycker gymnasieelever om distansundervisning?

Hur upplever studenter distansundervisning?

Många studenter menar att omställningen har medfört fördelar såsom minskat resande, mer tid till läsning och möjlighet att själv planera sina studier. Bland nackdelarna med distansutbildning pekar resultat bland annat på bristande motivation och fokus, avsaknad av socialt sammanhang samt försämrad studiemiljö.

Hur påverkas studenter av distansundervisning?

Tidigare forskning har även tagit fram hur studenter uppfattar de möjligheter och svårigheter som undervisning på distans medför. Studenterna anser att en möjlighet som tillkommer med distansundervisning är att studenterna känner sig mer flexibla i sin vardag.

Vad tycker studenter om distansundervisning?

Det varierar dock mycket, finns många som tycker att det är enklare att koncentrera sig då man inte behöver vara i en stor föreläsningssal med många andra, men även många som anser att de lätt blir distraherade och gör annat då de är hemma.

Vilka är de fyra Lärstilarna och vad innebär de?

Man pratar i dag ofta om fyra vedertagna lärstilar – den auditiva, som lär sig genom att lyssna och tala, den visuella, som lär sig genom text och bild, den taktile, som lär sig med händerna, och den kinestetiske, som lär sig genom att engagera hela kroppen.

Hur har elever påverkas av distansundervisning?

Elever som haft mycket distansundervisning upplever att de lär sig mindre, att det varit svårare att förstå lärarnas förklaringar och att de fastnat på uppgifter utan att komma vidare. Undervisningen på distans har även påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt.

Hur har betygen påverkats av distansundervisningen?

Men en snabb blick på rapporten Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever, som är en del i Coronakommissionens delbetänkande, ger knappast upphov till någon större oro. Distansundervisningen på gymnasiet och hög sjukfrånvaro på mellanstadiet verkar inte ha påverkat elevresultaten i någon större utsträckning.

Vad tycker gymnasieelever om distansundervisning?

Eleverna är hyggligt positiva. Enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomförde bland gymnasieelever i april svarade nästan 80 procent av dem att distansundervisningen hade fungerat allt från okej till jättebra.