:

Vad menas med negativ återkoppling i det endokrina systemet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med negativ återkoppling i det endokrina systemet?
 2. Hur ger du själv feedback till andra?
 3. Hur man ger konstruktiv kritik?
 4. Hur regleras Hormonhalter genom negativ återkoppling?
 5. Vad är positiv och negativ feedback?

Vad menas med negativ återkoppling i det endokrina systemet?

Hormonsystemet regleras via något som kallas för "negativ återkoppling". Det betyder att produktionen (av hormoner) startar när det finns efterfrågan och slutar när "marknaden är mättad". Hormonerna återkopplar till produktionsstället och signalerar "vi är många nu, stäng av"!

Hur ger du själv feedback till andra?

Vad du bör tänka på

 1. Positiv feedback ska handla om arbete, arbetsuppgifter, måluppfyllelse eller beteenden på arbetsplatsen. ...
 2. Feedback ska vara konkret och specifik. ...
 3. Att få ta emot beröm så att andra ser och hör det, är inte alltid att föredra. ...
 4. Ge mycket mer positiv feedback än negativ.

Hur man ger konstruktiv kritik?

10 tips om att ge konstruktiv kritik

 1. Kritisera i enrum. Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. ...
 2. Framför känsliga saker muntligt. ...
 3. Ge kritik snabbt. ...
 4. Förbered dig. ...
 5. Be om tillåtelse. ...
 6. Klargör syftet. ...
 7. Var saklig i din kritik. ...
 8. Utgå från dig själv.

Hur regleras Hormonhalter genom negativ återkoppling?

Hypofysens hormonproduktion styrs till stor del av nervsignaler från hypotalamus. Hypotalamus känner hela tiden av hormonhalten i blodbanorna, och styr hypofysens hormonproduktion med hjälp av denna information.

Vad är positiv och negativ feedback?

Positiv feedback hjälper oss att byta fokus från det som inte fungerar till det som faktiskt gör det. Om du däremot lindar in negativ kritik i ett par positiva omdömen riskerar du medarbetare som alltid är på sin vakt när du säger något positivt och som inte tar till sig varken det negativa eller positiva.