:

Hur behandlas inkomster från olika Förvärvskällor vid inkomstbeskattningen av näringsverksamhet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlas inkomster från olika Förvärvskällor vid inkomstbeskattningen av näringsverksamhet?
  2. Vad är företagets näringsverksamhet?
  3. Är rättegångskostnader avdragsgilla?
  4. Hur olika inkomstslag beskattas?
  5. Kan man dra av advokatkostnader i deklarationen?
  6. Hur bokför man rådgivning?
  7. Vad händer om man inte har F-skatt?

Hur behandlas inkomster från olika Förvärvskällor vid inkomstbeskattningen av näringsverksamhet?

1.1 Om indelningen i förvärvskällor. I regel omfattas alla inkomster som erhållits i pengar eller i form av penningmässiga förmåner av inkomstbeskattningen. En skattskyldig har i inkomstbeskattningen tre förvärvskällor, vilkas resultat beräknas separat.

Vad är företagets näringsverksamhet?

För att det ska vara näringsverksamhet ska det vara fråga om yrkesmässig verksamhet, det vill säga den bedrivs regelbundet och varaktigt. Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag anses det inte som näringsverksamhet även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns.

Är rättegångskostnader avdragsgilla?

Man kan få avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om det finns förutsättningar för avdrag. Avdrag kan även medges för motpartens rättegångskostnader som man enligt en dom måste betala. Man kan även få avdrag för övriga skäliga kostnader som varit nödvändiga för att man ska kunna driva sitt ärende.

Hur olika inkomstslag beskattas?

Inkomstskattelagen delas upp i tre inkomstslag. Dessa är inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst. För att få reda på om en viss inkomst är skattepliktig eller om en utgift ger rätt till avdrag bör man ta reda på vilket inkomstslag inkomsten eller utgiften hör till.

Kan man dra av advokatkostnader i deklarationen?

Man kan få avdrag för styrkta advokatkostnader och rättegångskostnader om det finns förutsättningar för avdrag. Avdrag kan även medges för motpartens rättegångskostnader som man enligt en dom måste betala. Man kan även få avdrag för övriga skäliga kostnader som varit nödvändiga för att man ska kunna driva sitt ärende.

Hur bokför man rådgivning?

Kostnader för advokatarvoden klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som advokat- och rättegångskostnader i kontogrupp 65. Egna rättegångskostnader och motpartens rättegångskostnader som måste betalas av en redovisningsenhet bokförs också som advokat- och rättegångskostnader i kontogrupp 65.

Vad händer om man inte har F-skatt?

Om du inte längre har ett godkännande för F-skatt ska dina uppdragsgivare dra skatt och redovisa arbetsgivaravgifter på din ersättning, som om du vore anställd.