:

Hur sönderfaller ett radioaktivt ämne?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sönderfaller ett radioaktivt ämne?
 2. Vad händer när uran-238 sönderfaller?
 3. Vilken nytta kan man ha av radioaktiva isotoper av annars stabila grundämnen?
 4. Vad menas med isotoper av ett ämne?
 5. Vilka olika typer av radioaktiva sönderfall finns det?
 6. Hur många protoner innehåller den kärna som bildas när uran-238 sönderfaller?
 7. Hur sönderfaller radon?

Hur sönderfaller ett radioaktivt ämne?

Radioaktivt sönderfall Då ändras antalet protoner. Det betyder att vi efteråt har en annan atomkärna, alltså ett annat grundämne. Dessutom skickar atomkärnan ut strålning när den faller sönder. Strålningen kan slå sönder andra atomer och molekyler, och rubba balansen mellan antalet elektroner och protoner.

Vad händer när uran-238 sönderfaller?

Uran-238 sönderfaller till bly-206 enligt uranseriens sönderfallskedja och uran-235 sönderfaller till bly-207 enligt aktiniumserien. Uran-238 har halveringstiden 4,47 miljarder år (4, år ), uran-235 har halveringstiden 0,704 miljarder år, och torium-232 14,1 miljarder år.

Vilken nytta kan man ha av radioaktiva isotoper av annars stabila grundämnen?

Med hjälp av radioaktiva isotoper (RI) som man kan få att binda till celler med vissa egenskaper, vissa receptorer mm, så kan man däremot avbilda sjukdomar på helt andra sätt.

Vad menas med isotoper av ett ämne?

De flesta grundämnen består av flera olika isotoper, det vill säga varianter av samma grundämne med lika många protoner men olika många neutroner i atomkärnan, och därmed olika masstal.

Vilka olika typer av radioaktiva sönderfall finns det?

Typer av radioaktivt sönderfall

 • Alfastrålning.
 • Betastrålning.
 • Elektroninfångning.
 • Neutronemission.
 • Spontan fission.

Hur många protoner innehåller den kärna som bildas när uran-238 sönderfaller?

Den vanligaste isotopen av uran är uran-238, där talet 238 anger summan av antalet protoner (92 stycken) och antalet neutroner, som alltså blir 238-92=146 stycken.

Hur sönderfaller radon?

Vad är radon. Radon-222 är en osynlig, luktfri, färglös, radioaktiv gas som förekommer i sönderfallskedjan från uran-238. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut.