:

Hur mäter man nivåskillnader?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mäter man nivåskillnader?
  2. Hur mäter man så det blir rakt?
  3. Hur räkna man Kryssmått?
  4. När använder man en rotationslaser?
  5. Hur använder man en rotationslaser?

Hur mäter man nivåskillnader?

Avvägningsinstrument. Ett klassiskt avvägningsinstrument består av ett vattenpass, ett sikte och en graderad stång. Siktet horisonteras eller ställs in vågrätt vid den ena punkten och stången placeras lodrätt vid den andra punkten. Genom siktet kan man avläsa på stången hur mycket högre siktet befinner sig.

Hur mäter man så det blir rakt?

För att få dem i linje kan man använda ett enkelt snöre som man sträcker mellan hörnorna. Kontroll av att grunden blir vinkelrät görs genom s.k. diagonalmätning. Man mäter båda diagonalerna och de skall bli exakt lika långa. Då vet man att vinklarna är 90 grader.

Hur räkna man Kryssmått?

Kryssmått visar skevheter Först ser du till att motstående sidor är lika långa och därefter mäter du ut diagonalerna, dvs. från hörn till hörn. Är de två måtten lika är hörnens vinklar 90 grader.

När använder man en rotationslaser?

En rotationslaser är din absolut bästa vän när det kommer till behovet av att kunna jämna ut en ännu inte plan yta, få en yta att ha en specifik lutning, eller då du vill att en nivå vid en punkt skall matcha exakt samma nivå på en annan punkt.

Hur använder man en rotationslaser?

Hur fungerar en rotationslaser? Den fungerar ungefär som ett vattenpass men projicerar en vågrät linje på valfri yta. Rotationslasern kan dessutom visa en linje i 360 grader, till skillnad från en vanlig punkt- eller krysslaser.