:

Vad är Deponitäckning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Deponitäckning?
  2. Vad är Mrr?
  3. Hur beräknas CAC?
  4. Hur beräknas arr?
  5. Vad exakt är farligt avfall?
  6. Hur mycket späder man bokashi?

Vad är Deponitäckning?

Erosionen kan öka genom rotvältor eller genom att undervegetationen dör. Därför bör större träd och buskar undvikas när det gäller deponier för farligt och icke-farligt avfall. En verksamhetsutövare föreslår en deponitäckning bestående av ca 25 cm bentonitblandad sand som uppkommer som rest vid en industri.

Vad är Mrr?

Vad är MRR och ARR? Monthly recurring revenue (MRR) och annual recurring revenue (ARR) visar hur mycket återkommande intäkter du kan förvänta dig. Beräkningen inkluderar endast intäkter från prenumerationstjänster, så inga engångsintäkter, till exempel implementation och utbildning.

Hur beräknas CAC?

Customer Acquisition Cost (CAC) – Det är den totala anskaffningskostnaden för en kund. Ska man beräkna sin ROAS här så bör alla marknadsföringskanaler som varit en del av kundresan summeras.

Hur beräknas arr?

Monthly recurring revenue (MRR) och annual recurring revenue (ARR) visar hur mycket återkommande intäkter du kan förvänta dig. Beräkningen inkluderar endast intäkter från prenumerationstjänster, så inga engångsintäkter, till exempel implementation och utbildning.

Vad exakt är farligt avfall?

Det finns inga exakta uppgifter på mängden farligt avfall från industrin, men enligt den senaste officiella avfallsstatistiken, som Naturvårdsverket rapporterar till EU, uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall i Sverige under 2016.

Hur mycket späder man bokashi?

Späd 1:1000 och spraya på frösådd. (Du kan också blanda lite Bokashiströ i själva jorden innan du sår, mikroberna sprider sig och gör nytta.) På vintern när du inte behöver så mycket växtgödning är det enklast att hälla vätskan direkt ner i diskhon eller annat avlopp. Du behöver inte späda ut det.