:

När behöver en transportör märka sitt fordon med en LQ etikett?

Innehållsförteckning:

  1. När behöver en transportör märka sitt fordon med en LQ etikett?
  2. När ska man skylta ADR?
  3. Vad innebär den orangefärgade skylten?
  4. Vad menas med styckegods?
  5. Hur länge är ett ADR intyg för förare giltigt?

När behöver en transportör märka sitt fordon med en LQ etikett?

Varningsetiketter och skyltar ska användas vid transport av farligt gods för att i första hand ge information till räddningstjänsten vid en olycka men även upplysa medtrafikanter.

När ska man skylta ADR?

Enligt det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg så måste alla fordon som transporterar någon typ av farligt gods på vägarna vara utrustade med en Adr-skylt som indikerar detta och som talar om vad det finns för produkt i tankarna på exempelvis en lastbil.

Vad innebär den orangefärgade skylten?

Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Risk: De onumrerade skyltarna används i första hand för styckegodstransporter. Orangefärgade skyltar skall vara 40 cm x 30 cm.

Vad menas med styckegods?

Vad är ett styckegods? Styckegods kan vara allt från små paket till långa rör, pallar med ojämn yta upp till, däck på pall m.m. Begränsningarna är få när du skickar gods med DHL Stycke.

Hur länge är ett ADR intyg för förare giltigt?

Efter godkänt provresultat får föraren ett intyg om förarutbildning, ett så kallat ADR-intyg, som är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste föraren gå en repetitionsutbildning, alternativt en ny grundutbildning och klara ett nytt prov innan giltighetstiden har gått ut.