:

Vad är typiskt för Götamål?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är typiskt för Götamål?
  2. Hur hälsar man på danska?
  3. Hur kan språk ha olika status i olika situationer?
  4. Vilka städer pratar götamål?
  5. Vilka dialekter finns i götamål?
  6. Hur säger man hej på danska?
  7. Hur länge har man pratat danska?

Vad är typiskt för Götamål?

Exempel på götamålsdrag är götaregeln, vokalsänkning, vissa ord som la och gôr, bestämd form i plural på -a istället för -na (föttera, hästa = fötterna, hästarna), vokalförkortning framför ändelser och bortfall av –r i ändelser (som i "hästa"). Det finns även ord som kiligt (tråkigt) och mö/möe (mycket).

Hur hälsar man på danska?

Danska hälsningsfraser

SvenskaDanska
HejHej
GodmorgonGod Morgen
GoddagGod eftermiddag
God kvällGod Aften

Hur kan språk ha olika status i olika situationer?

Gunilla Ladberg (2003) skriver i sin bok ”Barn med flera språk” att olika språk har olika status. Världsspråk som spanska och engelska har hög status internationellt men det svenska språket har hög status inom landet. Lågstatusspråk blir påverkade av de språk som har högre status.

Vilka städer pratar götamål?

Götamål talas i sydvästra Sverige, och har sitt centrum i Västergötland. Här ingår norra Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland (förutom i sydöst), samt norra (nordvästra) Småland och sydvästra Östergötland.

Vilka dialekter finns i götamål?

Götamål — Västergötland, Dalsland, norra Småland, norra Halland och sydvästra Östergötland. Dialekterna i Värmland räknas också till götamålen men intar en särställning. Bohuslän utgör ett gränsområde mellan sydsvenska, götiska och norska mål.

Hur säger man hej på danska?

Danska hälsningsfraser

SvenskaDanska
HejHej
GodmorgonGod Morgen
GoddagGod eftermiddag
God kvällGod Aften

Hur länge har man pratat danska?

Under 1500-talet etablerades ett skrivet danskt riksspråk.