:

Vad är Hyrestak?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Hyrestak?
  2. Hur fungerar hyresgaranti?
  3. Har vi marknadshyror i Sverige?
  4. Vad är en bankgaranti?
  5. Vilka kommuner har hyresgaranti?
  6. Hur tjänar Samtrygg pengar?
  7. Är Bostadshub bra?

Vad är Hyrestak?

Hyrestaket innebär att hyror för kontrollerade lägenheter (byggda före 2014) inte får vara högre än vad de var i juni 2019. Hyrestaket är således retroaktivt, och som Erik Thyselius påpekar blir en av effekterna precis vad vi bör kunna vänta.

Hur fungerar hyresgaranti?

Hyresgarantins omfattning Hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror. Garantin ska gälla under minst två år. Varje kommun kan sedan välja om de vill utöka garantin ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill utforma det borgensåtagande som en hyresgaranti innebär.

Har vi marknadshyror i Sverige?

Marknadshyra i Sverige Enligt Boverket är det endast 59 av landets 290 kommuner som uppger att bostadsmarknaden i den egna kommunen är i balans.

Vad är en bankgaranti?

En bankgaranti innebär att ditt företags bank går i borgen för hyresåtagandet jämte hyresvärden upp till ett visst belopp. Bankgarantier kan ställas ut i andra sammanhang också men här fokuserar vi på hyresavtal.

Vilka kommuner har hyresgaranti?

Nu finns en e-tjänst för att söka kommunal hyresgaranti i Södertälje. Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med förstahandskontrakt.

Hur tjänar Samtrygg pengar?

Hur Samtrygg tjänar pengar Samtrygg tar en liten del av hyran varje månad för sina tjänster, vanligtvis 15%. Hyran och avgiften är redan inräknad i det pris man ser i bostadsannonsen. Det betyder att du som hyresgäst betalar hyran till Samtrygg varje månad och att de sedan betalar ut den till uthyraren.

Är Bostadshub bra?

SVT har tittat närmare på några av företagen och hittat flera exempel på vilseledande annonser. På förmedlingssajten bostadshub.se hittar vi en 2-rumslägenhet i centrala Stockholm för 5 200 kronor i månaden. Vid en närmare faktagranskning visar det sig att bilderna föreställer en takvåning i Kiev, Ukraina.