:

Vad är Cirkellaser?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Cirkellaser?
 2. Hur använder man en Planlaser?
 3. Hur funkar en korslaser?
 4. Vilken laser ska man välja?
 5. Vilken laser ska jag välja?
 6. Vad är avståndsmätningar med laser?
 7. Hur används laser i många olika branscher?
 8. Vad är en laser för behandling av reumatism?

Vad är Cirkellaser?

Cirkellaser – Laserverktyg som projicerar en eller flera linjer i 360 grader med hjälp av speglar. E-skala – Centimeterindelad skala som används vid avvägning. Grusring - Fot som används för att ställa upp en mätstång.

Hur använder man en Planlaser?

En planlaser är helt enkelt en roterande laser som ger en rak linje i horisontalläget. En fallaser är en laser som dels ställer in sig själv enligt ovan nämnda teknik, men som även tillåter att ställas in med ett angivet fall i x-led, och vissa av dessa kan ställas in både i x- och y-led. Dessa kallas då 2-fallslaser.

Hur funkar en korslaser?

Vad är en krysslaser? Det är ett verktyg som gör det enkelt att sätta upp saker rakt på väggen. Lasern kastar en vågrät och lodrät laserlinje dit den pekas, vilket gör att du enkelt kan montera upp hyllor eller sätta upp kakelplattor helt rakt.

Vilken laser ska man välja?

Grön laser anses vara bäst eftersom det är 4 gånger lättare för ögat att uppfatta färgen. Det innebär att räckvidden för en grön laserstråle är bättre. Å andra sidan fungerar röd laser bättre utomhus eftersom den röda färgen syns tydligare i utomhusmiljö.

Vilken laser ska jag välja?

Röd laser fungerar bäst inomhus, medan grön laser syns mycket tydligare än röd i ljusare förhållanden och fungerar även bra utomhus. En grön laser är upp till fyra gånger mer synlig än en röd laser, så om du ofta jobbar över stora ytor och i ljusa förhållanden är en grön laser absolut det bättre valet.

Vad är avståndsmätningar med laser?

 • Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering. Inom medicinsk verksamhet används laser för bland annat kirurgi på ögon, kärl och hud samt som laserskalpell. Laser används också för dataöverföring och kommunikation via fiber, trådlöst och satellit.

Hur används laser i många olika branscher?

 • Laser används i många olika branscher Laser för materialbearbetning i form av skärning och märkning används inom metallindustrin, träindustrin och övrig tillverkningsindustri. Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering.

Vad är en laser för behandling av reumatism?

 • Medicinsk Laser för behandling av reumatism. En laser sänder ut ljus i ett begränsat våglängdsintervall, medan till exempel en glödlampa i huvudsak sänder ut svartkroppsstrålning över hela spektret. En laser har också liten divergens av det utsända ljuset, eftersom de vägar som ljuset kan komma ut ur lasern begränsas av kaviteten.