:

Hur stark laser får man ha i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stark laser får man ha i Sverige?
  2. Hur har lasern påverkat människors livsvillkor?
  3. Vilken laser är olaglig?
  4. Kan man bli blind av en laserpekare?
  5. Vad är laser och vad kan man använda det till?
  6. Hur stor är risken att bli blind av grön starr?

Hur stark laser får man ha i Sverige?

Det finns redan i dag bestämmelser om tillståndsplikt för starka laserpekare. Av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter framgår att det krävs tillstånd för att inneha laserpekare med en styrka över 5 milliwatt på allmän plats och inom skolområden.

Hur har lasern påverkat människors livsvillkor?

När laser uppfanns var det från början inte helt klart var eller vad den skulle användas till. Det var först senare man kom på att olika tekniska uppfinningar kunde skapas med denna teknik. Idag kan laser dessutom användas för att bota olika slags sjukdomar.

Vilken laser är olaglig?

Från och med den 1 januari 2014 blir det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten inneha eller använda starka laserpekare. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år. Det beskedet gav Strålsäkerhetsmyndigheten SSM på torsdagen.

Kan man bli blind av en laserpekare?

En laserstråle består av väldigt intensivt ljus. I ögat finns en lins som gör att ljuset fokuseras på en mycket liten punkt vilket gör ljuset ännu mer intensivt. Det starka ljuset kan ge brännskador på ögats näthinna och man kan bli delvis blind.

Vad är laser och vad kan man använda det till?

Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering. Inom medicinsk verksamhet används laser för bland annat kirurgi på ögon, kärl och hud samt som laserskalpell. Laser används också för dataöverföring och kommunikation via fiber, trådlöst och satellit.

Hur stor är risken att bli blind av grön starr?

Grön starr är världens näst vanligaste orsak till blindhet1. Enligt Världshälsoorganisationen lider runt 4,5 miljoner människor världen över av blindhet till följd av grön starr. Man beräknar att antalet kommer att öka till 11,2 miljoner människor år 2020.