:

Vad får lasern atomerna att göra?

Innehållsförteckning:

  1. Vad får lasern atomerna att göra?
  2. Vad är grön laser?
  3. Vad kan man använda laserljus till?
  4. Är det olagligt med grön laser?
  5. Vad är skillnaden mellan röd och grön laser?

Vad får lasern atomerna att göra?

När lasern är kopplad till en spänning så att ström flyter mellan delarna, så kommer ett flöde av elektroner över till den andra delen där det finns atomer med lediga energinivåer något under elektronernas energi. Då faller elektronerna ned till de lägre nivåerna och överskottsenergin sänds ut som ljus.

Vad är grön laser?

Röd eller grön laserstråle har en uteffekt på max 0,4 mW. Klassen omfattar apparater som innehåller lasrar av högre klass, där lasern är inbyggd så att ingen farlig strålning kommer ut. Laserskrivare finns i klass 1. Lasrar som avger synlig strålning och har maximal uteffekt på 1 milliwatt.

Vad kan man använda laserljus till?

Laser används i många olika branscher Avståndsmätningar med laser används främst inom byggnation och markplanering. Inom medicinsk verksamhet används laser för bland annat kirurgi på ögon, kärl och hud samt som laserskalpell. Laser används också för dataöverföring och kommunikation via fiber, trådlöst och satellit.

Är det olagligt med grön laser?

Från och med den 1 januari 2014 blir det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten inneha eller använda starka laserpekare. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år.

Vad är skillnaden mellan röd och grön laser?

Grön laser uppfattas i regel upp till fyra gånger bättre än röd laser, men om du arbetar utomhus när solen ligger på kommer du ändå att ha svårt att se linjen. Som tur är finns det lasermottagare och andra hjälpmedel.